Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002) (2002–2006)

1. januar 2002 fikk Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet navnet endret til Utdannings- og forskningsdepartementet, oppført her som Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002). Kirkesakene ble overført til Kulturdepartementet (av 1991), som nå fikk navnet endret til Kultur- og kirkedepartementet.

17. oktober 2005 ble ansvaret for barnehagesaker i Barne- og familiedepartementet (av 1991) lagt til sjefen for Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002). 1. januar 2006 ble disse sakene overført til Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002), som nå fikk navnet endret til Kunnskapsdepartementet. Barne- og familiedepartmentet (av 1991) fikk nå navnet endret til Barne- og likestillingsdepartementet, oppført her som Barne- og likestillingsdepartementet (av 2006).

Regjeringspolitikere