Elisabeth Vik Aspaker

Tidligere roller:

Kunnskapsminister (H)

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.08.2016–12.08.2016

Kunnskapsminister (H)

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

05.07.2016–07.07.2016

Kunnskapsminister (H)

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

18.01.2016–29.01.2016

EØS- og EU-minister (H)

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–20.12.2016

Statsråden har ansvaret for EØS-saker og forholdet til EU.

Kunnskapsminister (H)

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

26.09.2015–01.10.2015

Kunnskapsminister (H)

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

14.09.2015–24.09.2015

Kunnskapsminister (H)

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

03.07.2015–07.07.2015

Kunnskapsminister (H)

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

23.06.2015–10.07.2015

Kunnskapsminister (H)

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

06.04.2015–23.04.2015

Fiskeriminister (H)

Nærings- og fiskeridepartementet - Erna Solbergs regjering

01.01.2014–16.12.2015

Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat. Også ansvar for nordiske samarbeidssaker.

Fiskeriminister (H)

Fiskeri- og kystdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–31.12.2013

Fiskeriministeren har ansvar for fiskeri- og havbruksforvaltning, sjømattrygghet, fiskehelse og –velferd, rammebetingelser for sjømathandel og markedsadgang for norsk sjømat. Også ansvar for nordiske samarbeidssaker.

Statssekretær

for statsråd Gabrielsen, Ansgar

Helse- og omsorgsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–30.09.2005

Statssekretær

for statsråd Gabrielsen, Ansgar

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Clemet, Kristin

Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–18.06.2004

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Clemet, Kristin

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

30.10.2001–01.01.2002

Personlig sekretær (H)

for statsråd Fougner, Else Bugge

Justis- og politidepartementet - Jan P. Syses regjering

19.10.1989–03.11.1990