Jan P. Syses regjering

16. oktober 1989–3. november 1990

Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Senterpartiet (Sp)

Jan P. Syses regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 16. oktober 1989, med virkning fra kl. 14.00 samme dag. Den overtok etter Gro Harlem Brundtlands andre regjering, etter at valget 11. september 1989 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering.

I statsråd 29. oktober 1990 søkte Jan P. Syses regjering avskjed, på grunn av intern uenighet i regjeringen om Norges tilknytning til De europeiske fellesskap (EF). Avskjedssøknaden ble innvilget av kronprinsregent Harald i statsråd 3. november 1990, med virkning fra kl. 14.00 samme dag. Samtidig ble Gro Harlem Brundtlands tredje regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Departementsråd Dag Berggrav

Om regjeringen

Statsminister:
Jan P. Syse (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Senterpartiet (Sp)

Regjeringspolitikere