Jan P. Syses regjering

16. oktober 1989–3. november 1990

Kristelig Folkeparti (KrF), Senterpartiet (Sp) og Høyre (H)

Antall regjeringsmedlemmer:

16.10.1989 18
02.11.1989 19
03.11.1990 19


Antall statssekretærer og personlige rådgivere/sekretærer:

16.10.1989 12
31.10.1989 37
03.11.1990 47


Antall menn/kvinner i regjeringen:

16.10.1989 11 menn - 7 kvinner
02.11.1989 11 menn - 8 kvinner
03.11.1990 11 menn - 8 kvinner


Statsminister
Syse, Jan Peder, tidligere statsråd. Statsminister. (H)


Utenriksminister

Bondevik, Kjell Magne, tidligere statsråd. Utenriksminister. (KrF)


Statsråder
Jakobsen, Johan J
akob
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. Sjef for Kommunaldepartementet 1. januar 1990. (Sp)

Sellæg, Wenche Frogn, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. (H)

Skauge, Arne, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet. (H)

Thomassen, Petter Johan, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Næringsdepartementet. (H)

Reiten, Eivind Kristofer, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet. (Sp)

Bjartveit, Eleonore, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kultur- og vitenskapsdepartementet. Sjef for Kirke- og kulturdepartementet 1. januar 1990. (KrF)

Ditlev-Simonsen, Per, administrerende direktør. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (H)

Vik, Anne Petrea, bonde. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. (Sp)

Vraalsen, Tom Eric, ambassadør. Statsråd og sjef for Departementet for utviklingshjelp, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. Sjef for bistandssakene i Utenriksdepartementet 1. januar 1990. (Sp)

Lie, Lars Gunnar, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. (KrF)

Sollie, Solveig. stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Sjef for Familie- og forbrukerdepartementet 1. januar 1990. (KrF)

Steensnæs, Einar, ordfører. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. Sjef for Utdanningsdepartementet 1. januar 1990. (KrF)

Fougner, Else Bugge, advokat. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. (H)

Valla, Kristin Hille, fylkesskolesjef. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet. (Sp)

Munkejord, Svein, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet. (H)

Five, (Karin Cecilie) Kaci Kullmann, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for handels- og skipsfartssakene i Utenriksdepartementet. (H)

Clemet, Kristin, tidligere personlig rådgiver. Statsråd 2. november 1989, sjef for administrasjonssaker i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, og sjef for arbeidssaker i Kommunal- og arbeidsdepartementet. Sjef for Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1. januar 1990. (H)

 

Statsrådsbevegelser i Syses regjering 1989-1990:

Dato Departement Ut av departement  Inn i departement
1989      
02.11.1989 Administrasjonssaker i
Forbruker- og
administrasjon
  Kristin Clemet
- inn i regjering
02.11.1989 Arbeidssaker i
Kommunal- og arbeid
  Kristin Clemet
- inn i regjering
31.12.1989 Utviklingshjelp Tom Vraalsen  
31.12.1989 Administrasjonssaker i
Forbruker- og
administrasjon
Kristin Clemet  
31.12.1989 Arbeidssaker i
Kommunal- og arbeid
Kristin Clemet  
1990 Departement Ut av departement  Inn i departement
01.01.1990 Bistandssaker i Utenriks   Tom Vraalsen
01.01.1990 Arbeids- og
administrasjon
  Kristin Clemet

 

Statssekretærer
Hanssen, Kjell, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. (H)

Moss, Arvid, personlig rådgiver. Statssekretær, Statsministerens kontor. (H)

Vollebæk, Knut, byråsjef. Statssekretær, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (KrF)

Høybråten, Dagfinn, tidligere personlig rådgiver. Statssekretær, Finans- og
tolldepartementet. (KrF)

Iversen, Bjørn, gårdbruker. Statssekretær, Landbruksdepartementet. (Sp)

Harila, Kåre, disponent. Statssekretær, Samferdselsdepartementet. (KrF)

Holme, Idar Magne, tidligere personlig sekretær. Statssekretær, Forbruker- og
administrasjonsdepartementet. Familie- og forbrukerdepartementet 1. januar 1990. (KrF)

Synnes, Harald, tidligere statssekretær. Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet (kirkesaker). Kirke- og kulturdepartementet 1. januar 1990. Avskjed 19. august 1990 (KrF)

Heiene, Gunvor, undervisningsinspektør. Statssekretær, Kirke- og
undervisningsdepartementet. Utdannings- og forskningsdepartementet 1. januar 1990. (KrF)

Stordrange, Bjørn, sorenskriver. Statssekretær, Justis- og politidepartementet. (H)

Eide, Kai Aage, byråsjef. Statssekretær 17. oktober 1989, Statsministerens kontor. (H)

Reinertsen, Trond, administrerende direktør. Statssekretær 17. oktober 1989,
Finans- og tolldepartementet. (H)

Ness, Steinar Gudmund, gruppesekretær. Statssekretær, 20. oktober 1989
Miljøverndepartementet. Avskjed 5. august 1990. (Sp)

Hagen, Per N., bonde. Statssekretær 23. oktober 1989, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Kommunaldepartementet 1. januar 1990. (Sp)

Schnitler, Diederik Børsting, administrerende direktør. Statssekretær 23. oktober 1989, Næringsdepartementet. Avskjed 5. august 1990. (H)

Olsen, Odd Rikard, redaktør. Statssekretær 23. oktober 1989, Næringsdepartementet. (H)

Almlid, Kolbjørn, skolesjef. Statssekretær 23. oktober 1989, Olje- og energidepartementet. (Sp)

Dramdal, Torun, konsulent. Statssekretær 23. oktober 1989, Departementet for
utviklingshjelp. Utenriksdepartementet (bistandssaker) 1. januar 1990. (Sp)

Eidsmo, Arne, regiondirektør. Statssekretær 23. oktober 1989, Fiskeridepartementet. (H)

Svedman, Sven Erik, byråsjef. Statssekretær 27. oktober 1989, Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker). (H)

Skogan, John Kristen, forsker. Statssekretær 27. oktober 1989, Forsvarsdepartementet. (H)

Andersland, Geir Kjell, administrerende direktør. Statssekretær 1. november 1989, Sosialdepartementet. (H)

Aarseth, Geir, personaldirektør. Statssekretær 23. november 1989, Forbruker-
og administrasjonsdepartementet (administrasjonssaker). Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1.januar 1990. (H)

Skulberg, Per Kristian, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 15. juni 1990, Miljøverndepartementet. (Sp)

Bernander, John Gordon, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 6. august 1990, Næringsdepartementet. (H)

Dåvøy, Laila, kretsleder. Statssekretær 20. august 1990, Kirke- og kulturdepartementet. (KrF)


Personlige rådgivere
Langeland, Finn
, journalist. Personlig rådgiver, Statsministerens kontor. (H)

Skarbøvik, Elsa Hynnekleiv, adjunkt. Personlig rådgiver 17. oktober 1989,
Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (KrF).

Henriksen, Kai Henning Gjesdahl, tidligere personlig sekretær. Personlig rådgiver 19. oktober 1989, Utenriksdepartementet (handelssaker). Avskjed 24. august 1990. (H)

Stenberg, Sissel Marie, helse- og sosialsjef. Personlig rådgiver 25. oktober 1989,
Sosialdepartementet. (H)

Skjerveggen, Ragnhild, lærer. Personlig rådgiver 30. oktober 1989, Kommunal-
og arbeidsdepartementet. Kommunaldepartementet 1. januar 1990. (Sp)

Kvaløy, Odd Arild, tidligere personlig sekretær. Personlig rådgiver 9. november 1989, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Kommunaldepartementet 1. januar 1990 (Sp)

Rimmereid, Tore Olaf, gruppesekretær. Personlig rådgiver 3. august 1990,
Utenriksdepartementet (handels- og skipsfartssaker). (H)


Personlige sekretærer
Johnson, Hilde
, student. Personlig sekretær, Utenriksdepartementet (utenrikssaker). (KrF)

Kaldheim, Osmund, gruppesekretær. Personlig sekretær 17. oktober 1989,
Sosialdepartementet. (H)

Skogan, Widar, lærer. Personlig sekretær 19. oktober 1989, Kirke- og
undervisningsdepartementet. Utdannings- og
forskningsdepartementet 1. januar 1990. (KrF)

Aspaker, Elisabeth Ragnhild, sekretær. Personlig sekretær 19. oktober 1989,
Justis- og politidepartementet. (H)

Laupsa, Torunn, organisasjonsleder. Personlig sekretær 20. oktober 1989,
Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Familie- og forbrukerdepartementet 1. januar 1990. (KrF)

Østbø, Bjørn, stipendiat. Personlig sekretær 23. oktober 1989, Finans- og tolldepartementet. (H)

Larssen, Heidi, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 23. oktober 1989, Næringsdepartementet. (H)

Arnstad, Marit, student. Personlig sekretær 27. oktober 1989, Miljøverndepartementet. (Sp)

Tronstad, Elsbeth Sande, organisasjonssjef. Personlig sekretær 30. oktober 1989, Statsministerens kontor. (H)

Lied, Margrethe, journalist. Personlig sekretær 30. oktober 1989, Forsvarsdepartementet. (H)

Haga, Åslaug Marie, ambassadesekretær. Personlig sekretær 30. oktober 1989,
Departementet for utviklingshjelp. Utenriksdepartementet (bistandssaker) 1. januar 1990. Permittert 11. april 1990. Avskjed 9. oktober 1990. (Sp)

Dåvøy, Laila, kretsleder. Personlig sekretær 1. november 1989, Kultur- og vitenskapsdepartementet. Kirke- og kulturdepartementet 1. januar 1990. Statssekretær 20. august 1990, Kirke- og kulturdepartementet. (KrF) 

Konstali, Svein, systemkonsulent. Personlig sekretær 1. november 1989,
Samferdselsdepartementet. (KrF)

Nordlund, Britt Skinstad, ligningssekretær. Personlig sekretær 1. november 1989, Fiskeridepartementet. (H)

Pedersen, Jon Gunnar, redaksjonsleder. Personlig sekretær 16. november 1989, Forbruker- og administrasjonsdepartementet (administrasjonssaker). Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1. januar 1990. (H)

Vestbø, Jorunn Strand, rådgiver. Personlig sekretær 3. januar 1990, Olje- og
energidepartementet. (Sp)

Stuve, Lars Fredrik, organisasjonssjef. Personlig sekretær 8. januar 1990,
Landbruksdepartementet. (Sp)

Langseth, Tordis, jordbrukssjef. Personlig sekretær 30. april 1990, Utenriksdepartementet (bistandssaker). (Sp)

Skjørestad, Jarle, sekretariatsleder. Personlig sekretær 27. august 1990,
Miljøverndepartementet. (Sp)

Lånke, Ola Torgeir, stiftskapellan. Personlig sekretær 1. september 1990, Kirke- og kulturdepartementet. (KrF)


Statsrådsekretær

(departementsråd ved Statsministerens kontor)
Berggrav, Dag, departementsråd og statsrådsekretær.

 

I statsråd 29. oktober 1990 søkte Jan P. Syses regjering avskjed, på grunn av intern uenighet i regjeringen om Norges tilknytning til De europeiske fellesskap (EF). Avskjedssøknaden ble innvilget av kronprinsregent Harald i statsråd 3. november 1990, med virkning fra 3. november 1990 kl. 14.00. Samtidig ble Gro Harlem Brundtlands tredje regjering utnevnt, med virkning fra 3. november 1990 kl. 14.00.