Kolbjørn Almlid

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Reiten, Eivind

Olje- og energidepartementet (av 1978) - Jan P. Syses regjering

23.10.1989–03.11.1990