Eivind Reiten

Tidligere roller:

Olje- og energiminister (Sp)

Olje- og energidepartementet (av 1978) - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990

Fiskeriminister (Sp)

Fiskeridepartementet - Kåre Willochs regjering

04.10.1985–09.05.1986

Statssekretær

for statsråd Presthus, Rolf

Finans- og tolldepartementet - Kåre Willochs regjering

17.06.1983–04.10.1985