Kåre Willochs regjering

14. oktober 1981–9. mai 1986

Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Senterpartiet (Sp)

Antall regjeringsmedlemmer:

14.10.1981 17
17.06.1983 18
09.05.1986 18


Antall statssekretærer og personlige rådgivere/sekretærer:

14.10.1981 24
31.10.1981 30
17.06.1983 36
09.05.1986 43


Antall menn/kvinner i regjeringen:

14.10.1981 13 menn - 4 kvinner
17.06.1983   14 menn - 4 kvinner
09.05.1986 14 menn - 4 kvinner


Statsminister
Willoch, Kåre Isaachsen, tidligere statsråd. Statsminister. Permisjon 17. april 1984-12. juni 1984. (H)


Statsministerens stedfortreder
(funksjonen opprettet 4. oktober 1985)
Bondevik, Kjell Magne
, statsråd. Statsministerens stedfortreder 4. oktober 1985. (KrF)


Utenriksminister
Stray, Svenn Thorkild, tidligere utenriksminister. Utenriksminister. Konstituert statsminister 17. april 1984-12. juni 1984. (H)


Statsråder
Bratz, Jens-Halvard
, administrerende direktør. Statsråd og sjef for Industridepartementet. Avskjed 16. september 1983. (H)

Hveding, Vidkunn, direktør. Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Rettedal, Arne, ordfører. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. (H)

Koppernæs, Inger, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Gjertsen, Astrid, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 18. april 1986. (H)

Heløe, Leif Arne, professor. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. (H)

Austad, Tore, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet, med unntak av kultur- og vitenskapssakene.
Avskjed 8. juni 1983. (H)

Langslet, Lars Roar, stortingsrepresentant. Statsråd, sjef for kultur- og vitenskapssakene i Kirke- og undervisningsdepartementet. Sjef for Kultur- og vitenskapsdepartementet 1. januar 1982. (H)

Presthus, Rolf, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet. Sjef for Forsvarsdepartementet 25. april 1986. (H)

Sellæg, Wenche Frogn, lege. Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Listau, Thor, tekniker. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet. Avskjed 4. oktober 1985. (H)

Røkke, Mona, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. Avskjed 4. oktober 1985. (H)

Sjaastad, Anders Christian, informasjonssjef. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 25. april 1986. (H)

Løken, Johan Christen, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Skauge, Arne, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Kristiansen, Kåre Gulbrand , tidligere statssekretær. Statsråd 8. juni 1983, sjef for Olje- og energidepartementet. (KrF)

Jakobsen, Johan Jakob, tidligere personlig sekretær. Statsråd 8. juni 1983, sjef for Samferdselsdepartementet. (Sp)

Bondevik, Kjell Magne, tidligere statssekretær. Statsråd 8. juni 1983, sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. Også statsministerens stedfortreder 4. oktober 1985. (KrF)

Haugstvedt, Asbjørn, stortingsrepresentant. Statsråd 8. juni 1983, sjef for Handelsdepartementet, ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. (KrF)

Isaksen, Finn T., direktør. Statsråd 8. juni 1983, sjef for Landbruksdepartementet. Avskjed 4. oktober 1985. (Sp)

Surlien, Rakel, komitésekretær. Statsråd 8. juni 1983, sjef for Miljøverndepartementet. (Sp)

Brusletten, Reidun, undervisningsinspektør. Statsråd 17. juni 1983, sjef for Sekretariatet for utviklingshjelp. Sjef for Departementet for utviklingshjelp 1. januar 1984. (KrF)

Syse, Jan Peder, tidligere statssekretær. Statsråd 16. september 1983, sjef for Industridepartementet. Avskjed 4. oktober 1985. (H)

Sellæg, Wenche Frogn, tidligere statsråd. Statsråd 4. oktober 1985, sjef for Justis- og politidepartementet. (H)

Thomassen, Petter Johan, stortingsrepresentant. Statsråd 4. oktober 1985, sjef for Industridepartementet. (H)

Sundsbø, Svein, tidligere personlig rådgiver. Statsråd 4. oktober 1985, sjef for Landbruksdepartementet. (Sp)

Reiten, Eivind Kristofer, statssekretær. Statsråd 4. oktober 1985, sjef for Fiskeridepartementet. (Sp)

Heiberg, Astrid Nøklebye, tidligere statssekretær. Statsråd 18. april 1986, sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet. (H)

Skauge, Arne, tidligere statsråd. Statsråd 25. april 1986, sjef for Finans- og tolldepartementet. (H)

 

Statsrådsbevegelser i Willochs regjering 1981-1986:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1981      
31.12.1981 Kultur- og vitenskapssaker
i Kirke- og undervisning
Lars Roar Langslet  
1982 Departement Ut av departement Inn i departement
01.01.1982 Kultur- og vitenskap   Lars Roar Langslet
1983 Departement Ut av departement Inn i departement
08.06.1983 Olje- og energi Vidkunn Hveding
- ut av regjering
Kåre Kristiansen
- inn i regjering
08.06.1983 Samferdsel Inger Koppernæs
- ut av regjering
Johan J. Jacobsen
- inn i regjering
08.06.1983 Kirke- og undervisning  Tore Austad
- ut av regjering
Kjell Magne Bondevik
- inn i regjering
08.06.1983 Miljøvern Wenche Frogn Sellæg
- ut av regjering
Rakel Surlien
- inn i regjering
08.06.1983 Landbruk Johan C. Løken
- ut av regjering
Finn T. Isaksen
i- nn i regjering
08.06.1983 Handel- og skipsfart Arne Skauge
- ut av regjering
Asbjørn Haugstvedt
- inn i regjering
17.06.1983 Sekretariat for
utviklingshjelp
i Utenriks
  Reidun Brusletten
- inn i regjering
16.09.1983 Industri Jens-Halvard Bratz
- ut av regjering
Jan P. Syse
- inn i regjering
31.12.1983 Sekretariat for
utviklingshjelp
i Utenriks
Reidun Brusletten  
1984 Departement Ut av departement Inn i departement
01.01.1984 Utviklingshjelp   Reidun Brusletten
17.04.1984 Statsminister Kåre Willoch
- permisjon
Svenn Stray
- konstituert
12.06.1984 Statsminister Svenn Stray
- konstituert
Kåre Willoch
1985 Departement Ut av departement Inn i departement
04.10.1985 Fiskeri Thor Listau
- ut av regjering
Eivind Reiten
- inn i regjering
04.10.1985 Justis Mona Røkke
- ut av regjering
Wenche Frogn Sellæg
- inn i regjering
04.10.1985 Landbruk Finn T. Isaksen
- ut av regjering
Svein Sundsbø
- inn i regjering
04.10.1985 Industri Jan P. Syse
- ut av regjering
Petter Thomassen
- inn i regjering
1986 Departement Ut av departement Inn i departement
18.04.1986 Forbruker- og
administrasjon
Astrid Gjertsen
- ut av regjering
Astrid N. Heiberg
- inn i regjering
25.05.1986 Finans Rolf Presthus Arne Skauge
- inn i regjering
25.04.1986 Forsvar Anders C. Sjaastad
- ut av regjering
Rolf Presthus

 

Statssekretærer
Nessheim, Erik
, sekretariatsleder. Statssekretær, Statsministerens kontor. Permittert 7. september-3. oktober 1982. (H)

Norvik, Erling Esbensen, redaktør. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 31. august 1984. (H)

Colding, Kjell, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. Avskjed 4. desember 1984. (H)

Berg, Eivinn, ekspedisjonssjef. Statssekretær, Utenriksdepartementet. Avskjed 22. juni 1984. (H)

Ingebrigtsen, Arnulf, assisterende direktør. Statssekretær, Industridepartementet. Avskjed 10. februar 1984. (H)

Ramm, Hans Henrik, gruppesekretær. Statssekretær, Olje- og energidepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Stahl, Kjell, direktør. Statssekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 18. februar 1985. (H)

Sirkka, Karl-Wilhelm, direktør. Statssekretær, Samferdselsdepartementet. Avskjed 1. januar 1983. (H)

Stenstadvold, Halvor, banksjef. Statssekretær, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 4. mai 1984. (H)

Heiberg, Astrid Nøklebye, dosent. Statssekretær, Sosialdepartementet. Avskjed 10. oktober 1985. (H)

Levy, Jan Schreiner, redaktør. Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet (kultur- og vitenskapssakene). Kultur- og vitenskapsdepartementet 1. januar 1982. (H)

Storvik, Kjell, stedfortredende administrerende direktør. Statssekretær, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 6. mai 1985. (H)

Eikeset, Bjarte, sorenskriver. Statssekretær, Miljøverndepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Grønnevet, Leiv, generalsekretær. Statssekretær, Fiskeridepartementet. Avskjed 15. juni 1984. (H)

Flaaten, Sveinung O., amanuensis. Statssekretær, Justis- og politidepartementet. Avskjed 21. oktober 1983. (H)

Svartdal, Olav, høyskolelektor. Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Hammerstad, Oddmund Håvard, administrerende direktør. Statssekretær,Forsvarsdepartementet. (H)

Barstad, Helge, jordskiftedommer. Statssekretær, Landbruksdepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Kongshem, Mette, konsulent. Statssekretær, Handelsdepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Andersen, Bjørn, personlig sekretær. Statssekretær 1. januar 1983, Samferdselsdepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (Sp)

Ingeborgrud, Anne-Olaug, adjunkt. Statssekretær 10. juni 1983, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 1. november 1985. (KrF)

Synnes, Arne, sekretariatsleder. Statssekretær 10. juni 1983, Handelsdepartementet. (KrF)

Nordset, Oddbjørn Karmhus, fylkesagronom. Statssekretær 10. juni 1983, Landbruksdepartementet. Avskjed 4. oktober 1985. (Sp)

Dale, John, konsulent. Statssekretær 10. juni 1983, Miljøverndepartementet. Avskjed 22. oktober 1984. (Sp)

Reiten, Eivind Kristofer, gruppesekretær. Statssekretær 17. juni 1983, Finans- og tolldepartementet. Statsråd 4. oktober 1985, sjef for Fiskeridepartementet. (Sp)

Sæter, Odd Jostein, konsulent. Statssekretær 17. juni 1983, Sekretariatet for utviklingshjelp. Departementet for utviklingshjelp 1. januar 1984. (KrF)

Madslien, Anders, byråsjef. Statssekretær 20. juni 1983, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Rødland, Arild, professor. Statssekretær 27. juni 1983, Olje- og energidepartementet. (KrF)

Husebø, Tore, disponent. Statssekretær 14. november 1983, Justis- og politidepartementet. Avskjed 15. november 1985. (H)

Hanssen, Kjell, tidligere statssekretær. Statssekretær 10. februar 1984, Industridepartementet. (H)

Eide, Erling, professor. Statssekretær 4. mai 1984, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 1. januar 1986. (H)

Frøysnes, Torbjørn, førstekonsulent. Statssekretær 22. juni 1984, Utenriksdepartementet. (H)

Munkejord, Svein Magnus, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 1. juli 1984, Fiskeridepartementet. Avskjed 4. oktober 1985. (H)

Skauge, Arne, tidligere statsråd. Statssekretær 31. august 1984, Statsministerens kontor. Statsråd 25. april 1986, sjef for Finans- og tolldepartementet. (H)

Venger, Amund, fylkeslandbrukssjef. Statssekretær 22. oktober 1984, Miljøverndepartementet. (Sp)

Udgaard, Nils Morten, journalist. Statssekretær 4. desember 1984, Statsministerens kontor. (H)

Ingebrigtsen, Arnulf, tidligere statssekretær. Statssekretær 10. mai 1985, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 18. oktober 1985. (H)

Stahl, Kjell, tidligere statssekretær. Statssekretær 7. oktober 1985, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 1. april 1986. (H)

Aas, Per Kristian, personlig sekretær. Statssekretær 11. oktober 1985, Landbruksdepartementet. (Sp)

Larsen, Sigurd, adjunkt. Statssekretær 15. oktober 1985, Fiskeridepartementet. (Sp)

Overvaag, Harald H., tidligere personlig rådgiver. Statssekretær 16. oktober 1985, Sosialdepartementet. (H)

Steenstrup, Morten, stortingsrepresentant. Statssekretær 18. oktober 1985, Finans- og tolldepartementet. Statsministerens kontor 25. april 1986. (H)

Landro, Arne Mikael, studieinspektør. Statssekretær 25. oktober 1985, Kirke- og undervisningsdepartementet. (KrF)

Sveen, Halvard Nonslid, finansrådmann. Statssekretær 1. november 1985, Finans- og tolldepartementet. (KrF)

Kristiansen, Eli, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 4. november 1985, Sosialdepartementet. Avskjed 31. mars 1986. (KrF)

Lyng, Jon, advokat. Statssekretær 2. desember 1985, Justis- og politidepartementet. (H)

Moen, Eirik Ola Hektoen, sekretariatsleder. Statssekretær 1. januar 1986, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. (H)

Ursin-Smith, Kjell, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 1. april 1986, Sosialdepartementet. (H)

Gaarden, Sverre, diakon. Statssekretær 1. april 1986, Sosialdepartementet. (KrF)

Josefsen, Øystein, ekspedisjonssjef. Statssekretær 25. april 1986, Finans- og tolldepartementet. (H)


Personlige rådgivere
Garmann, Kari Dybwad Gram, kommunalrådsekretær Personlig rådgiver, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 31. august 1985 .(H)

Overvaag, Harald H., direktør. Personlig rådgiver 1. desember 1981, Sosialdepartementet. Avskjed 31. august 1985. (H)

Moen, Eirik Ola Hektoen, gruppesekretær. Fungerende politisk rådgiver (spesialrådgiver) 7. september-3. oktober 1982, Statsministerens kontor. (H)

Wickstrand, Kjell, personlig sekretær. Personlig rådgiver 1. februar 1983, Miljøverndepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Wickstrand, Kjell, tidligere personlig rådgiver. Personlig rådgiver 11. juli 1983, Fiskeridepartementet. Kommunal- og arbeidsdepartementet 1. januar 1985. Avskjed 13. oktober 1985. (H)

Ramm, Hans Henrik, tidligere statssekretær. Personlig rådgiver 15. august 1983, Finansdepartementet. Avskjed 11. august 1985. (H)

Osmundsen, Terje, personlig sekretær. Personlig rådgiver 1. desember 1983, Statsministerens kontor. Avskjed 13. oktober 1985. (H)

Sundsbø, Svein, generalsekretær. Personlig rådgiver 1. januar 1984, Samferdelsdepartementet. Avskjed 31. desember 1984. (Sp)

Greve, Gottfred H., sorenskriver. Personlig rådgiver 6. februar 1984, Industridepartementet. Avskjed 19. juni 1985. (H)

Andersen, Finn Johan, undervisningsinspektør. Personlig rådgiver 15. august 1984, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 1. august 1985. (KrF)

Hestnes, Egil, trygdesjef. Personlig rådgiver 29. januar 1985, Sosialdepartementet. Avskjed 31. desember 1985. (H)

Helgerud, Frode, personlig sekretær. Personlig rådgiver 12. august 1985, Finansdepartementet. Avskjed 16. september 1985. (H)

Alfsen, Berit, forbundssekretær. Personlig rådgiver 14. oktober 1985, Kommunal- og arbeidsdepartementet. (H)

Høybråten, Dagfinn, personlig sekretær. Personlig rådgiver 15. oktober 1985, Kirke- og undervisningsdepartementet. (KrF)

Juel, Steinar, assisterende direktør. Personlig rådgiver 18. november 1985, Finans- og tolldepartementet. (H)

Løkken, Evald Paul, personlig sekretær. Personlig rådgiver 1. februar 1986, Sosialdepartementet. (H)

Clemet, Kristin, personlig sekretær. Personlig rådgiver 1. mai 1986, Statsministerens kontor. (H)

Personlige sekretærer
Osmundsen, Terje
, konsulent. Personlig sekretær, Statsministerens kontor. Personlig rådgiver samme sted 1. desember 1983. (H)

Clemet, Kristin, siviløkonom. Personlig sekretær, Industridepartementet. Avskjed 4. april 1983. (H)

Ursin-Smith, Kjell, kommunalråd. Personlig sekretær, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 31. desember 1983. (H)

Hovland, Sigvart Erling, informasjonsmedarbeider. Personlig sekretær, Landbruksdepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Lae, Erling Reidar, politisk sekretær. Personlig sekretær 15. oktober 1981, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Avskjed 18. oktober 1985. (H)

Glomstein, Ivar, politisk sekretær. Personlig sekretær 15. oktober 1981, Forsvarsdepartementet. Avskjed 31. desember 1985. (H)

Stub, Sverre, konsulent. Personlig sekretær 15. oktober 1981, Handelsdepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Erlandsen, Hans Christian, journalist. Personlig sekretær 19. oktober 1981, Utenriksdepartementet. Avskjed 26. november 1985. (H)

Andersen, Bjørn, amanuensis. Personlig sekretær 19. oktober 1981, Samferdselsdepartementet. Statssekretær samme sted 1. januar 1983. (H)

Messelt, Else Valborg, forbundssekretær. Personlig sekretær 19. oktober 1981, Justis- og politidepartementet. Avskjed 19. oktober 1985. (H)

Eldøen, Borghild, journalist. Personlig sekretær 21. oktober 1981, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Magnus, Gunnar Christopher, informasjonssjef. Personlig sekretær 1. november 1981, Kirke- og undervisningsdepartementet (kultur- og vitenskapssaker). Kultur- og vitenskapsdepartementet 1. januar 1982. (H)

Blankholm, Aud, sykepleielærer. Personlig sekretær 2. november 1981, Sosialdepartementet. Avskjed 28. februar 1983. (H)

Wickstrand, Kjell, rektor. Personlig sekretær 2. november 1981, Miljøverndepartementet. Personlig rådgiver samme sted 1. februar 1983. (H)

Hogsnes, Hans Kristian, journalist. Personlig sekretær 9. november 1981, Finansdepartementet. Avskjed 29. november 1981. (H)

Heggelund, Nina, fylkessekretær. Personlig sekretær 16. november 1981, Olje- og energidepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Munkejord, Svein Magnus, konsulent. Personlig sekretær 23. november 1981, Fiskeridepartementet. Avskjed 10. juli 1983. (H)

Knutzen, Thomas, journalist. Personlig sekretær 30. november 1981, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 31. august 1983. (H)

Pettersen, Rolf, informasjonssjef. Personlig sekretær 10. januar 1983, Samferdselsdepartementet. Avskjed 8. juni 1983. (H)

Nygaard, Grete Horntvedt, adjunkt. Personlig sekretær 1. mars 1983, Sosialdepartementet. Avskjed 31. januar 1985. (H)

Granli, Petter Kristian, redaksjonssekretær. Personlig sekretær 14. mars 1983, Industridepartementet. Avskjed 16. september 1983. (H)

Høybråten, Dagfinn, cand. mag. Personlig sekretær 10. juni 1983, Kirke- og undervisningsdepartementet. Personlig rådgiver samme sted 15. oktober 1985. (KrF)

Kaarstad, Hanne-Marie, journalist. Personlig sekretær 13. juni 1983, Sekretariatet for utviklingshjelp. Departementet for utviklingshjelp 1. januar 1984. Avskjed 1. november 1985. (KrF)

Westermoen, Thore, kontorsjef. Personlig sekretær 22. juni 1983, Olje- og energidepartementet. Avskjed 31. desember 1985. (KrF)

Aas, Per Kristian, gårdbruker. Personlig sekretær 22. juni 1983, Landbruksdepartementet. Statssekretær samme sted 11. oktober 1985. (Sp)

Watle, Per Arne, informasjonssjef. Personlig sekretær 23. juni 1983, Samferdselsdepartementet. Avskjed 30. september 1985. (Sp)

Rise, Lars, cand. mag. Personlig sekretær 4. juli 1983, Handelsdepartementet. (KrF)

Ueland, Margunn, journalist. Personlig sekretær 1. august 1983, Miljøverndepartementet. Avskjed 22. oktober 1984. (Sp)

Helgerud, Frode, informasjonssekretær. Personlig sekretær 23. september 1983, Industridepartementet. Personlig rådgiver 12. august 1985, Finansdepartementet. (H)

Torgnes, Paul Birger, fiskerirettleder. Personlig sekretær 20. februar 1984, Fiskeridepartementet. Avskjed 4. oktober 1985. (H)

Wulff, Anne Jorun, journalist. Personlig sekretær 1. september 1984, Sosialdepartementet. Avskjed 31. desember 1984. (H)

Skulberg, Per Kristian, vikarlege. Personlig sekretær 22. oktober 1984, Miljøverndepartementet . Avskjed 24. august 1985. (Sp)

Løkken, Evald Paul, skolesjef. Personlig sekretær 14. januar 1985, Sosialdepartementet. Personlig rådgiver samme sted 1. februar 1986. (H)

Bernander, John Gordon, førstekonsulent. Personlig sekretær 20. mai 1985, Industridepartementet. Avskjed 31. august 1985. (H)

Wickstrøm, Erik, informasjonssekretær. Personlig sekretær 21. august 1985, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 30. september 1985. (H)

Dyrkorn, Kari Mette, journalist. Personlig sekretær 1. september 1985, Kommunal- og arbeidsdepartementet. (H)

Skulberg, Per Kristian, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 10. september 1985, Miljøverndepartementet. Avskjed 31. desember 1985. (Sp)

Bernander, John Gordon, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 4. oktober 1985, Industridepartementet. (H)

Clemet, Kristin, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 1. oktober 1985, Statsministerens kontor. Personlig rådgiver samme sted 1. mai 1986. (H)

Larssen, Heidi, gruppesekretær. Personlig sekretær 14. oktober 1985, Justis- og politidepartementet.(H)

Brekk, Lars Peder, avdelingsleder. Personlig sekretær 14. oktober 1985, Fiskeridepartementet. (Sp)

Juel, Solveig Hildur, adjunkt. Personlig sekretær 15. oktober 1985, Kirke- og undervisningsdepartementet. (KrF)

Felde, Anny, fysioterapeut. Personlig sekretær 16. oktober 1985, Landbruksdepartementet. (Sp)

Tysnes, Oddbjørn, kommunalrådsekretær. Personlig sekretær 1. november 1985, Forbruker- og administrasjonsdepartementet. (H)

Kvaløy, Odd Arild, fylkessekretær. Personlig sekretær 5. november 1985, Samferdselsdepartementet. (Sp)

Holme, Idar Magne, amanuensis. Personlig sekretær 15. november 1985, Departementet for utviklingshjelp. (KrF)

Pettersen, Rolf, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 1. januar 1986, Forsvarsdepartementet. (H)

Reistad, Anne Liv, organisasjonssekretær. Personlig sekretær 1. januar 1986, Olje- og energidepartementet. (KrF)

Moe, Einar, gårdbruker. Personlig sekretær 1. januar 1986, Miljøverndepartementet. (Sp)

Henriksen, Kai Henning Gjesdal, cand. mag. Personlig sekretær 13. januar 1986, Utenriksdepartementet. (H)

Haug, Magne, ansvarlig redaktør. Personlig sekretær 1. februar 1986, Sosialdepartementet. (H)


Statsrådsekretær
(ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor)
Berggrav, Dag, ekspedisjonssjef og statsrådsekretær.

 

I statsråd 2. mai 1986 innleverte Kåre Willochs regjering sin avskjedssøknad, etter at statsministeren hadde stilt kabinettsspørsmål i saken om økonomiske innstramninger og fått flertall mot seg i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 9. mai 1986, med virkning fra 9. mai 1986 kl. 14.00. Samtidig ble Gro Harlem Brundtlands andre regjering utnevnt, med virkning fra 9. mai 1986 kl. 14.00.