Kåre Willochs regjering

14. oktober 1981–9. mai 1986

Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Senterpartiet (Sp)

Kåre Willochs regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 14. oktober 1981, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Gro Harlem Brundtlands første regjering, etter at  valget 14. september 1981 hadde gitt  flertall på Stortinget for skifte av regjering.

8. juni 1983 ble Willochs regjering endret og utvidet fra en mindretallsregjering som representerte Høyre, til en flertallsregjering der også Kristelig Folkeparti og Senterpartiet kom med. Ved stortingsvalget 9. september 1985 mistet regjeringen Willoch sitt flertall på Stortinget.

I statsråd 2. mai 1986 søkte Kåre Willochs regjering avskjed, etter at statsminister Willoch hadde stilt kabinettsspørsmål i saken om økonomiske innstramninger og fått flertall mot seg i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 9. mai 1986, med virkning fra kl. 14.00. Samtidig ble Gro Harlem Brundtlands andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Ekspedisjonssjef Dag Berggrav

Om regjeringen

Statsminister:
Kåre Willoch (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Senterpartiet (Sp)

Regjeringspolitikere