Jan P. Syse

Tidligere roller:

Statsminister (H)

Statsministerens kontor - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990

Industriminister (H)

Industridepartementet (av 1955) - Kåre Willochs regjering

16.09.1983–04.10.1985

Statssekretær

for statsråd Endresen, Egil

Justis- og politidepartementet - Per Bortens regjering

01.11.1970–17.03.1971

Personlig sekretær (H)

for statsråd Willoch, Kåre

Handels- og skipsfartsdepartementet - Per Bortens regjering

01.08.1967–31.07.1969