Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Justis- og politidepartementet (1819–2012)

Navnet Justis- og politidepartementet ble tatt i bruk 1. januar 1819, ved at 2. Departement (justissaker) endret navn og overtok sakene fra det nedlagte 3. Departement (politisaker). Hovedtyngden av Justis- og politidepartementets saksområde hadde linjer tilbake via 2. Departement (justissaker) og 3. Departement (politisaker), til 3. Departement (justissaker) som ble opprettet 2. mars 1814. I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. I Oslo ble politisakene i 1940 overført til et nyopprettet politidepartement. I statsråd i London 8. mai 1945 ble Justis- og politidepartementet gjenopprettet i Oslo. Samtidig ble lensmannsetaten overført fra Finans- og tolldepartementet. 20. desember 1947 ble endel saker overført fra Justis- og politidepartementet til det nyopprettede Kommunal- og arbeidsdepartementet. 1. januar 2010 ble innvandringssakene, unntatt arbeidsinnvandring, overført til Justis- og politidepartementet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 1. januar 2012 ble departementets navn endret til Justis- og beredskapsdepartementet. Fra 16. desember 2015 til 17. januar 2018 lå ansvaret for innvandringssaker hos en egen statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere

Til toppen