Justis- og politidepartementet (1819–2012)

1. januar 1819 fikk 2. Departement (justissaker) navnet endret til Justis- og politidepartementet. Sakene fra det nedlagte 3. Departement (politisaker) ble overført.

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS). I Oslo ble politisakene 25. september 1940 av okkupasjonsmakten overført fra Justis- og politidepartementet NS til det nyopprettede Politidepartementet NS.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940. Samtidig ble lensmannsetaten overført til Justis- og politidepartementet fra Finans- og tolldepartementet.

20. desember 1948 ble endel saker overført fra Justis- og politidepartementet til det nyopprettede Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948).

1. januar 2010 ble innvandringssakene, unntatt arbeidsinnvandring, overført til Justis- og politidepartementet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

1. januar 2012 fikk Justis- og politidepartementet navnet endret til Justis- og beredskapsdepartementet.

Regjeringspolitikere