Jørgen Herman Vogt

Tidligere roller:

Revisjonsminister og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Vogt-ministeriet

03.10.1857–04.12.1858

Statsråd i interimsregjeringen 1857 - tiltrådte ikke

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1857

14.09.1857–24.09.1857

Statsråd i interimsregjeringen 1857 - tiltrådte ikke

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Vogt-ministeriet

14.09.1857–24.09.1857

Justisminister og førstestatsråd

Justis- og politidepartementet - Vogt-ministeriet

11.09.1857–03.10.1857

Revisjonsminster og førstestatsråd

Revisjonsdepartementet - Vogt-ministeriet

26.09.1856–11.09.1857

Justisminister og førstestatsråd

Justis- og politidepartementet - Vogt-ministeriet

17.06.1856–26.09.1856

Justisminister og førstestatsråd

Justis- og politidepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

27.09.1855–17.06.1856

Finansminister og konstituert kirke- og undervisningsminister

Kirke- og undervisningsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

07.09.1854–07.10.1854

Finansminister

Finans- og tolldepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

02.07.1854–27.09.1855

Justisminister

Justis- og politidepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

09.09.1853–02.07.1854

Finansminister og konstituert justisminister

Justis- og politidepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

05.08.1853–09.09.1853

Finansminister - permisjon

Finans- og tolldepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1853–05.08.1853

Finansminister

Finans- og tolldepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

29.09.1852–09.09.1853

Statsråd i interimsregjeringen 1852

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1852

15.07.1852–18.07.1852

Statsråd i interimsregjeringen 1852

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1852–18.07.1852

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1851–29.09.1852

Revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1850–15.09.1851

Kirke- og undervisningsminister - permisjon

Kirke- og undervisningsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.06.1850–15.08.1850

Kirker- og undervisningsminister

Kirke- og undervisningsdepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.09.1849–15.09.1850

Finansminister

Finans- og tolldepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.07.1847–15.09.1849

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

15.05.1846–15.07.1847

Finansminister

Finans- og tolldepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

01.01.1846–15.05.1846

Finansminister

Finans-, handels- og tolldepartementet - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

08.03.1844–01.01.1846

01.01.1846 fikk Finans-, handels- og tolldepartementet navnet forkortet til Finans- og tolldepartementet, ved at blant annet tollsakene ble overført til det nyopprettede Indredepartementet.

Finansminister

Finans-, handels- og tolldepartementet - Det andre Wedel-ministeriet

17.12.1836–08.03.1844

Statsråd uten portefølje

10.11.1836–17.12.1836

Statsråd - permisjon

19.09.1836–10.11.1836

Statsråd - permisjon for arbeid i Lovkommisjonen

15.01.1829–19.09.1836

Statsråd i Stockholm - også konstituert statsminister 15.09.1827-10.07.1828

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Det første Wedel-ministeriet

15.09.1827–15.01.1829

Justisminister

Justis- og politidepartementet - Det første Wedel-ministeriet

15.09.1826–15.09.1827

Armeminister

Armedepartementet (av 1819) - Det første Wedel-ministeriet

15.10.1825–15.09.1826

Statsråd uten portefølje

16.09.1825–15.10.1825

Konstituert departementssjef - ikke medlem av Statsrådet

1. Departement (finanssaker) - Regjeringsrådet/Statsrådet 1814

07.10.1814–27.11.1814