Løvenskiold/Vogt-ministeriet

8. mars 1844–17. juni 1856

Skiftet mellom det andre Wedel-ministeriet og Løvenskiold/Vogt-ministeriet, fant sted ved tronskiftet mellom kong Carl XIV Johan og kong Oscar I 8. mars 1844. Løvenskiold/Vogt-ministeriet hadde navn etter stattholder Severin Løvenskiold og statsråd Jørgen Herman Vogt.

Skiftet mellom Løvenskiold/Vogt-ministeriet og Vogt-ministeriet, fant sted ved Severin Løvenskiolds avskjed som den svensk-norske kongens stattholder i Norge 17. juni 1856. Vogt-ministeriet hadde navn etter førstestatsråd Jørgen Herman Vogt.

Stattholder
Løvenskiold, Severin
, stattholder. Avskjed 10. august 1855, bestyrte embetet til 17. juni 1856.

Antall regjeringsmedlemmer:

08.03.1844   9
17.06.1856 10

 

Statsminister
Due, Frederik Gottschalck Haxthausen, statsminister. Norsk statsminister i interimsregjeringene i Stockholm 15.-18. juli 1852 og 11. oktober 1852-12. april 1853.


Statsråder
Krog, Nicolai Johan Lohmann, sjef for Revisjonsdepartementet og førstestatsråd. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1845, sjef for Revisjonsdepartementet og førstestatsråd oktober 1846, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm november 1848, sjef for Revisjonsdepartementet og førstestatsråd september 1849, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1850, sjef for Revisjonsdepartementet og førstestatsråd september 1851, permittert juni 1852, sjef for Revisjonsdepartementet og førstestatsråd juli 1852, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 11. oktober 1852-12. april 1853, sjef for Revisjonsdepartementet og førstestatsråd april 1853. Avskjed 5. januar 1855.

Holst, Poul Christian, statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Kirkedepartementet september 1844. Avskjed 19. april 1848.

Vogt, Jørgen Herman, statsråd og sjef for Finansdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm mai 1846, sjef for Finansdepartementet juli 1847, sjef for Kirkedepartementet september 1849, permittert juni 1850, sjef for Kirkedepartementet august 1850, sjef for Revisjonsdepartementet september 1850, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1851, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 15.-18. juli 1852, sjef for Finansdepartementet 29. september 1852, permittert juli 1853, sjef for Justisdepartementet og Finansdepartementet 5. august 1853, sjef for Justisdepartementet 9. september 1853, sjef for Finansdepartementet 2. juli 1854, sjef også for Kirkedepartementet 7. september-7. oktober 1854, førstestatsråd 5. januar 1855, sjef for Justisdepartementet og førstestatsråd 27. september 1855.

Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, statsråd og sjef for Marinedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1844, sjef for Revisjonsdepartementet september 1845, sjef også for Justisdepartementet januar-april 1846, sjef for Armédepartementet oktober 1846, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1847, sjef for Revisjonsdepartementet november 1848, sjef for Finansdepartementet 29. august 1849. Avskjed 30. april 1850.

Schouboe, Oluf Borch de, statsråd og sjef Kirkedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1844. I embetet til sin død 21. desember 1844.

Fleischer, Palle Rømer, statsråd og sjef for Armédepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm oktober 1846, sjef for Armédepartementet oktober 1847. Avskjed 16. november 1848.

Schmidt, Olaus Michael, statsråd og sjef for Justisdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm april 1845, sjef for Finansdepartementet mai 1846, sjef for Justisdepartementet juli 1847. Avskjed 19. april 1848.

Petersen, Hans Christian, statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Marinedepartementet september 1844, sjef for Justisdepartementet april 1845, permittert januar 1846, sjef for Justisdepartementet april 1846, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1847, sjef for Indredepartementet juli 1848, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1849, sjef for Justisdepartementet september 1850, sjef for Armédepartementet september 1851, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 15.-18. juli 1852, sjef for Armédepartementet oktober 1852, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 11. oktober 1852-12. april 1853, sjef for Marinedepartementet april 1853, sjef for Justisdepartementet 28. juni 1853, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1853, sjef for Justisdepartementet juli 1854, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm september 1855.

Foss, Henrich Herman Mejer, oberstløytnant. Statsråd 22. mars 1845, sjef for Marinedepartementet. Avskjed 16. oktober 1848.

Stang, Frederik, høyesterettsadvokat. Statsråd 6. desember 1845, sjef for Indredepartementet 1. januar 1846. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juli 1848, sjef for Indredepartementet juli 1849, permittert mars 1854, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1854, permittert juni 1855. Avskjed 21. april 1856.

Riddervold, Hans, biskop. Statsråd 19. april 1848, sjef for Kirkedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1849, sjef for Kirkedepartementet september 1850, sjef også for Revisjonsdepartementet juni-juli 1852, sjef også for Finansdepartementet 29. juni-5. august 1853, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1854, sjef for Kirkedepartementet september 1855.

Sørenssen, Søren Anton Wilhelm, sorenskriver. Statsråd 19. april 1848, sjef for Justisdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1850, sjef for Justisdepartementet september 1851, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 15.-18. juli 1852, sjef for Justisdepartementet september 1852, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 11. oktober 1852-12. april 1853, sjef for Justisdepartementet april 1853. I embetet til sin død 28. juni 1853.

Erichsen, Ole Wilhelm, kaptein. Statsråd 16. oktober 1848, sjef for Marinedepartementet. Også sjef for Armédepartementet 10. juli-oktober 1852, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 11. oktober 1852-12. april 1853, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm november 1852, sjef for Marinedepartementet september 1853. Avskjed 31. mars 1856.

Sylow, Thomas Edvard von Westen, ekspedisjonssjef. Statsråd 16. november 1848, sjef for Armédepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1851, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 15.-18. juli 1852, sjef for Armédepartementet november 1852, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm desember 1853. Avskjed 26. september 1854.

Bretteville, Christian Zetlitz, borgermester. Statsråd 30. april 1850, sjef for Finansdepartementet. Medlem av interimsregjeringen i Stockholm 15.-18. juli 1852, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1852, medlem av interimsregjeringen i Stockholm 11. oktober 1852-12. april 1853, sjef for Finansdepartementet 9. september 1853, sjef for Indredepartementet 22. mars 1854, sjef også for Revisjonsdepartementet juni 1855-april 1856.

Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, tidligere statsråd. Statsråd 3. juli 1852, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 15.-18. juli 1852.

Blom, Gustav Peter, amtmann. Statsråd 3. juli 1852, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 15.-18. juli 1852.

Arup, Jens Lauritz, biskop. Statsråd 3. juli 1852, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 15.-18. juli 1852.

Garben, Baltazar Nicolai, generalmajor. Statsråd 3. juli 1852, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 15.-18. juli 1852.

Lasson, Peder Carl, høyesterettsjustitiarius. Statsråd 10. juli 1852, tilforordnet sjef for Justisdepartementet 10. juli-20. september 1852.

Thrap, Niels Andreas, byfogd. Statsråd 10. juli 1852, tilforordnet sjef for Finansdepartementet 10. juli-20. september 1852.

Holst, Poul Christian, tidligere statsråd. Statsråd 25. oktober 1852, tilforordnet sjef for Revisjonsdepartementet 25. oktober 1852-12. april 1853.

Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, tidligere statsråd. Statsråd 25. oktober 1852, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 25. oktober 1852-12. april 1853.

Blom, Gustav Peter, tidligere statsråd. Statsråd 25. oktober 1852, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 25. oktober 1852-12. april 1853.

Arup, Jens Lauritz, tidligere statsråd. Statsråd 25. oktober 1852, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 25. oktober 1852-12. april 1853.

Garben, Baltazar Nicolai, tidligere statsråd. Statsråd 25. oktober 1852, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 25. oktober 1852-12. april 1853.

Lasson, Peder Carl, tidligere statsråd. Statsråd 20. oktober 1852, tilforordnet sjef for Justisdepartementet 20. oktober 1852-12. april 1853.

Thrap, Niels Andreas, tidligere statsråd. Statsråd 30. oktober 1852, tilforordnet sjef for Marinedepartementet 30. oktober 1852-12. april 1853.

Sem, Niels Arntzen, stiftsamtmann. Statsråd 30. oktober 1852, tilforordnet ved interimsregjeringen i Stockholm 25. oktober 1852-12. april 1853.

Bloch, Hans Glad, generalløytnant. Statsråd 3. desember 1853, sjef for Armédepartementet.

Thrap, Niels Andreas, tidligere statsråd. Statsråd 22. mars 1854, tilforordnet sjef for Finansdepartementet til 2. juli 1854.

Lange, Otto Vincent, tollkasserer. Statsråd 7. oktober 1854, sjef for Kirkedepartementet. Sjef for Finansdepartementet 27. september 1855.

Møinichen, Erik Røring, amtmann. Statsråd 5. januar 1855, sjef for Revisjonsdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm juni 1855.

Hagerup, Henrik Steffens, kaptein. Statsråd 31. mars 1856, sjef for Marinedepartementet.

Manthey, August Christian, amtmann. Statsråd 21. april 1856, sjef for Revisjonsdepartementet.


Statsrådsbevegelser i Løvenskiold/Vogt-ministeriet 1844-1856:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1844      
xx.09.1844 Stockholm Poul Chr. Holst Oluf B. Schouboe
xx.09.1844 Stockholm Hans Chr. Petersen Valentin Sibbern
xx.09.1844 Marine Valentin Sibbern Hans Chr. Petersen
xx.09.1844 Kirke- og
undervisning
Oluf B. Schouboe Poul Chr. Holst
21.12.1844 Stockholm Oluf B. Schouboe
- død
 
1845 Departement Ut av departement Inn i departement
22.03.1845 Marine Hans Chr. Petersen Henrich M. Foss
- inn i regjering
xx.04.1845 Stockholm   Ole M. Schmidt
xx.04.1845 Justis Ole M. Schmidt Hans Chr. Petersen
xx.09.1845 Stockholm Valentin Sibbern Nicolai L. Krog
xx.09.1845 Revisjon Nicolai L. Krog Valentin Sibbern
1846 Departement Ut av departement Inn i departement
01.01.1846 Indre   Frederik Stang
- inn i regjering
xx.01.1846 Justis Hans Chr. Petersen Valentin Sibbern
xx.04.1846 Justis Valentin Sibbern Hans Chr. Petersen
xx.05.1846 Stockholm Ole M. Schmidt Jørgen Vogt
xx.05.1846 Finans Jørgen Vogt Ole M. Schmidt
xx.10.1846 Stockholm Nicolai L. Krog Palle R. Fleischer
xx.10.1846 Revisjon Valentin Sibbern Nicolai L. Krog
xx.10.1846 Armé Palle R. Fleischer Valentin Sibbern
1847 Departement Ut av departement Inn i departement
05.07.1847 Stockholm Jørgen Vogt  
xx.07.1847 Stockholm   Hans Chr. Petersen
xx.07.1847 Finans Ole M. Schmidt Jørgen Vogt
xx.07.1847 Justis Hans Chr. Petersen Ole M. Schmidt
xx.10.1847 Stockholm Palle R. Fleischer Valentin Sibbern
xx.10.1847 Armé Valentin Sibbern Palle R. Fleischer
1848 Departement Ut av departement Inn i departement
19.04.1848 Kirke- og
undervisning
Poul Chr. Holst
- ut av regjering
Hans Riddervold
- inn i regjering
19.04.1848 Justis Ole M. Schmidt
- ut av regjering
Søren Sørenssen
- inn i regjering
xx.07.1848 Stockholm Hans Chr. Petersen Frederik Stang
xx.07.1848 Indre Frederik Stang Hans Chr. Petersen
16.10.1848 Marine Henrich M. Foss
- ut av regjering
Ole W. Erichsen
- inn i regjering
xx.10.1848 Stockholm Valentin Sibbern  
16.11.1848 Armé Palle R. Fleischer
- ut av regjering
Thomas W. Sylow
- inn i regjering
xx.11.1848 Stockholm   Nicolai L. Krog
xx.11.1848 Revisjon Nicolai L. Krog Valentin Sibbern
1849 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.07.1849 Stockholm Frederik Stang Hans Chr. Petersen
xx.07.1849 Indre Hans Chr. Petersen Frederik Stang
29.08.1849 Finans Jørgen Vogt Valentin Sibbern
xx.09.1849 Stockholm Nicolai L. Krog Hans Riddervold
xx.09.1849 Revisjon Valentin Sibbern Nicolai L. Krog
xx.09.1849 Kirke- og
undervisning
Hans Riddervold Jørgen Vogt
1850 Departement Ut av departement Inn i departement
30.04.1850 Finans Valentin Sibbern
- ut av regjering
Christian Z. Bretteville
- inn i regjering
xx.06.1850 Kirke- og
undervisning
Jørgen Vogt Søren Sørenssen
xx.08.1850 Kirke- og
undervisning
Søren Sørenssen Jørgen Vogt
xx.09.1850 Stockholm Hans Chr. Petersen Søren Sørenssen
xx.09.1850 Stockholm Hans Riddervold Nicolai L. Krog
xx.09.1850 Revisjon Nicolai L. Krog Jørgen Vogt
xx.09.1850 Kirke- og
undervisning
Jørgen Vogt Hans Riddervold
xx.09.1850 Justis Søren Sørenssen Hans Chr. Petersen
1851 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.09.1851 Stockholm Søren Sørenssen Thomas W. Sylow
xx.09.1851 Stockholm Nicolai Krog Jørgen Vogt
xx.09.1851 Revisjon Jørgen Vogt Nicolai L. Krog
xx.09.1851 Justis Hans Chr. Petersen Søren Sørenssen
xx.09.1851 Armé Thomas W. Sylow Hans Chr. Petersen
1852 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.06.1852 Revisjon Nicolai L. Krog Hans Riddervold
10.07.1852 Armé Hans Chr. Petersen Ole W. Erichsen
10.07.1852 Justis Søren Sørenssen Peder C. Lasson
- inn i regjering,
konstituert
10.07.1852 Finans Christian Z. Bretteville Niels A. Thrap
- inn i regjering,
konstituert
15.07.1852 Stockholm   Hans Chr. Petersen
15.07.1852 Stockholm   Søren Sørenssen
15.07.1852 Stockholm   Christian Z. Bretteville
18.07.1852 Stockholm Hans Chr. Petersen  
18.07.1852 Stockholm Søren Sørenssen  
18.07.1852 Stockholm Christian Z. Bretteville  
xx.07.1852 Revisjon Hans Riddervold Nicolai L. Krog
20.09.1852 Justis Peder C. Lasson
- konstituert,
ut av regjering
Søren Sørenssen
20.09.1852 Finans Niels A. Thrap
- konstituert,
ut av regjering
 
xx.09.1852 Stockholm Jørgen Vogt Christian Z. Bretteville
29.09.1852 Finans   Jørgen Vogt
11.10.1852 Stockholm   Nicolai L. Krog
11.10.1852 Stockholm   Hans Chr. Petersen
11.10.1852 Stockholm   Søren Sørenssen
14.10.1852 Marine Ole W. Erichsen Hans Chr. Petersen
20.10.1852 Justis Søren Sørenssen Peder Lasson
- inn i regjering,
konstituert
30.10.1852 Marine Hans Chr. Petersen Niels A. Thrap
- inn i regjering,
konstituert
xx.10.1852 Revisjon Nicolai L. Krog Poul Chr. Holst
- inn i regjering,
konstituert
xx.10.1852 Armé Ole W. Erichsen Hans Chr. Petersen
xx.11.1852 Stockholm Thomas W. Sylow Ole W. Erichsen
xx.11.1852 Armé Hans Chr. Petersen Thomas Sylow
1853 Departement Ut av departement Inn i departement
12.04.1853 Stockholm Nicolai L. Krog  
12.04.1853 Stockholm Hans Chr. Petersen  
12.04.1853 Stockholm Søren Sørenssen  
12.04.1853 Revisjon   Nicolai L. Krog
12.04.1853 Marine Niels A. Thrap
- konstituert,
ut av regjering
Hans Chr. Petersen
12.04.1853 Justis Peder Lasson
- konstituert,
ut av regjering
Søren Sørenssen
28.06.1853 Justis Søren Sørenssen
- død
Hans Chr. Petersen
29.06.1853 Finans   Hans Riddervold
29.06.1853 Marine Hans Chr. Petersen Thomas W. Sylow
xx.07.1853 Finans Jørgen Vogt  
05.08.1853 Finans Hans Riddervold Jørgen Vogt
16.08.1853 Justis Hans Chr. Petersen Jørgen Vogt
09.09.1853 Finans Jørgen Vogt Christian Z. Bretteville
xx.09.1853 Stockholm Ole W. Erichsen Hans Chr. Petersen
xx.09.1853 Stockholm Christian Z. Bretteville  
xx.09.1853 Marine Thomas W. Sylow Ole W. Erichsen
03.12.1853 Armé Thomas W. Sylow Hans G. Bloch
- inn i regjering
xx.12.1853 Stockholm   Thomas W. Sylow
1854 Departement Ut av departement Inn i departement
22.03.1854 Indre Frederik Stang Christian Z. Bretteville
22.03.1854 Finans Christian Z. Bretteville Niels A. Thrap
- inn i regjering,
konstituert
xx.06.1854 Stockholm Hans Chr. Petersen Frederik Stang
02.07.1854 Justis Jørgen Vogt Hans Chr. Petersen
02.07.1854 Finans Niels A. Thrap
- konstituert,
ut av regjering
Jørgen Vogt
07.09.1854 Kirke- og
undervisning
Hans Riddervold Jørgen Vogt
26.09.1854 Stockholm Thomas W. Sylow
- ut av regjering
 
xx.09.1854 Stockholm   Hans Riddervold
07.10.1854 Kirke- og
undervisning
Jørgen Vogt Otto V. Lange
- inn i regjering
1855 Departement Ut av departement Inn i departement
05.01.1855 Revisjon Nicolai L. Krog
- ut av regjering
Erik R. Møinichen
- inn i regjering
12.06.1855 Stockholm Frederik Stang
- permisjon,
ut av regjering
21.04.1856
 
xx.06.1855 Stockholm   Erik R. Møinichen
xx.06.1855 Revisjon Erik R. Møinichen Christian Z. Bretteville
27.09.1855 Finans Jørgen Vogt Otto V. Lange
27.09.1855 Justis Hans Chr. Petersen Jørgen Vogt
xx.09.1855 Stockholm Hans Riddervold Hans Chr. Petersen
xx.09.1855 Kirke- og
undervisning
Otto V. Lange Hans Riddervold
1856 Departement Ut av departement Inn i departement
31.03.1856 Marine Ole W. Erichsen
- ut av regjering
Henrik S. Hagerup
- inn i regjering
21.04.1856 Revisjon Christian Z. Bretteville August Chr. Manthey
- inn i regjering


Statssekretær
Schouboe, Ulrik Frederik Anton de, statssekretær.


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Monrad, Johan Frederik, ekspedisjonssekretær.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Holst, Christian, kammerherre og sekretær.

 

Skiftet mellom Løvenskiold/Vogt-ministeriet og Vogt-ministeriet, fant sted ved Severin Løvenskiolds avskjed som stattholder 17. juni 1856. Vogt-ministeriet hadde navn etter førstestatsråd Jørgen Herman Vogt.

Til toppen