Historisk arkiv

Kong Oscar Is tale ved Stortingets avslutning 1851

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar Is tale ved Stortingets avslutning 1851.
Opplest av stattholder Severin Løvenskiold, som på Kongens vegne erklærte det 13. ordentlige Storting for hevet.
Stortinget, 30. september 1851.

Kilde: www.stortinget.no