Statsrådsavdelingen i Stockholm (1814–1905)

Den norske statsrådsavdelingen i Stockholm ble opprettet 30. november 1814. Grunnen var at Stortinget 4. november 1814 hadde godkjent personalunionen mellom Sverige og Norge. Embetet som statsminister ble nå innført i Norge. Fra sent i desember 1814 var statsminister Peder Anker på plass som første sjef for Statsrådsavdelingen i Stockholm. Med seg hadde han to statsråder som kom over fra Christiania (Oslo) for å tjenestegjøre i Stockholm i normalt ett år om gangen. Statsrådsavdelingens sekretariat var det norske Statssekretariatets nye kanselli i Stockholm. I Christiania ble regjeringsarbeidet ledet av unionskongens stattholder og førstestatsråden.

Antallet norske regjeringsmedlemmer i Stockholm økte fra tre til ti i de korte periodene mellom 1857 og 1881 da en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på utenlandsreise.

5. juni 1873 ble embetet som unionskongens stattholder i Christiania avskaffet, etter at det hadde stått ubesatt siden 1861. 21. juli 1873 ble ansvaret som Norges statsminister overført fra det norske statsministerembetet i Stockholm til et nytt statsministerembete i Christiania. Det norske statsministerembetet i Stockholm fikk nå rang etter statsministerembetet i Christiania.

Da Stortinget 7. juni 1905 erklærte unionen med Sverige for oppløst, var medlemmene av Statsrådsavdelingen i Stockholm blitt trukket tilbake til Kristiania noen dager før. Statsådsavdelingen i Stockholm var dermed avviklet. I 1906 ble Statssekretariatets kanselli i Stockholm nedlagt.

Regjeringspolitikere