Christian August Selmer

Tidligere roller:

Statsminister

Statssekretariatet - Christian Selmers ministerium

11.10.1880–11.03.1884

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Konstituert statsminister

Statssekretariatet - Frederik Stangs ministerium

04.10.1880–11.10.1880

Statsråd uten portefølje

15.09.1880–04.10.1880

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Frederik Stangs ministerium

13.10.1879–15.09.1880

Revisjonsminister og konstituert armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Frederik Stangs ministerium

15.09.1879–13.10.1879

Revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Frederik Stangs ministerium

15.08.1879–13.10.1879

Indreminister og konstituert revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Frederik Stangs ministerium

15.06.1879–15.08.1879

Indreminister

Indredepartementet - Frederik Stangs ministerium

15.08.1878–15.08.1879

Justisminister

Justis- og politidepartementet - Frederik Stangs ministerium

15.08.1877–15.08.1878

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

15.08.1876–15.08.1877

Indreminister

Indredepartementet - Frederik Stangs ministerium

21.07.1875–15.08.1876

Statsråd i interimsregjeringen juli 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm juli 1875

06.07.1875–21.07.1875

Statsråd i interimsregjeringen juli 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

06.07.1875–21.07.1875

Statsråd i interimsregjeringen mai-juni 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm mai-juni 1875

26.05.1875–05.06.1875

Statsråd i interimsregjeringen mai-juni 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

26.05.1875–05.06.1875

Armeminister

Armedepartementet (av 1846) - Frederik Stangs ministerium

29.07.1874–21.07.1875