Interimsregjeringen i Stockholm juli 1875

6. juli 1875–21. juli 1875

Interimsregjeringen besto av like mange norske og svenske statsråder, vanligvis ti fra hvert land. Den svenske og den norske statsministeren førte skiftevis forsetet; rekkefølgen dem imellom ble bestemt ved loddtrekning. Ved grunnlovsendring av 20. januar 1863 ble det bestemt at nærmeste arveberettigede prins skulle fungere som regent dersom han var myndig.

I periodene med interimsregjering ble det tilforordnet ytterligere norske statsråder både i Stockholm og i Christiania, de sistnevnte for å erstatte dem som reiste til Stockholm for å supplere statsrådsavdelingen der.

 

Statsminister
Kierulf, Otto Richard, statsminister.


Statsråder
Segelcke, Lorentz Henrik Müller
, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Holmboe, Jens, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Helliesen, Henrik Laurentius, statsråd.

Selmer, Christian August, statsråd.

Nissen, Rasmus Tønder, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Manthey, August Christian
, tidligere statsråd.

Wergeland, Harald Nicolai Storm, tidligere statsråd.

Haffner, Wolfgang Wenzel, tidligere statsråd.

Folkestad, Halvor Olsen, tidligere statsråd.


Tilforordnede statsråder i Christiania
Essendrop, Carl Peter Parelius
, tidligere statsråd. Sjef for Kirkedepartementet.

Bull, Anders Sandøe Ørsted, tidligere statsråd. Sjef for Armédepartementet.

Platou, Frederik Christian Stoud, tidligere statsråd. Sjef for Revisjonsdepartementet.

 

Til toppen