Rasmus Tønder Nissen

Tidligere roller:

Kirke- og undervisningsminister

Kirke- og undervisningsdepartementet - Christian Selmers ministerium

15.10.1881–19.01.1882

I embetet til sin død 19.01.1882.

Statsråd i interimsregjeringen 1881

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1881

16.09.1881–26.09.1881

Statsråd i interimsregjeringen 1881

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Selmers ministerium

16.09.1881–26.09.1881

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Selmers ministerium

15.11.1880–15.10.1881

Kirke- og undervisningsminister

Kirke- og undervisningsdepartementet - Christian Selmers ministerium

11.10.1880–15.11.1880

Kirke- og undervisningsminister

Kirke- og undervisningsdepartementet - Frederik Stangs ministerium

15.10.1877–11.10.1880

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

15.11.1876–15.10.1877

Statsråd i interimsregjeringen juli 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm juli 1875

06.07.1875–21.07.1875

Statsråd i interimsregjeringen juli 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

06.07.1875–21.07.1875

Statsråd i interimsregjeringen mai-juni 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm mai-juni 1875

26.05.1875–05.06.1875

Statsråd i interimsregjeringen mai-juni 1875

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Frederik Stangs ministerium

26.05.1875–05.06.1875

Kirke- og undervisningsminister

Kirke- og undervisningsdepartementet - Frederik Stangs ministerium

28.11.1874–15.11.1876