Interimsregjeringen i Stockholm 1881

16. september 1881–26. september 1881

Interimsregjeringen besto av like mange norske og svenske statsråder, vanligvis ti fra hvert land. Den svenske og den norske statsministeren førte skiftevis forsetet; rekkefølgen dem imellom ble bestemt ved loddtrekning. Ved grunnlovsendring av 20. januar 1863 ble det bestemt at nærmeste arveberettigede prins skulle fungere som regent dersom han var myndig.

I periodene med interimsregjering ble det tilforordnet ytterligere norske statsråder både i Stockholm og i Christiania, de sistnevnte for å erstatte dem som reiste til Stockholm for å supplere statsrådsavdelingen der.

 

Statsminister
Kierulf, Otto Richard, statsminister.


Statsråder
Nissen, Rasmus Tønder
, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Jensen, Christian, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Holmboe, Jens, statsråd.

Munthe, Adolph Frederik, statsråd.

Schweigaard, Christian Homann, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Wergeland, Harald Nicolai Storm
, tidligere statsråd.

Haffner, Wolfgang Wenzel, tidligere statsråd.

Essendrop, Carl Peter Parelius, tidligere statsråd.

Collett, Johan Christian, amtmann.


Tilforordnede statsråder i Kristiania
Bull, Anders Sandøe Ørsted
, tidligere statsråd. Sjef for Armédepartementet.

Platou, Frederik Christian Stoud, tidligere statsråd. Sjef for Justisdepartementet og Revisjonsdepartementet.

Lehmann, Halfdan, statssekretær. Sjef for Kirkedepartementet.

 

Til toppen