Christian Homann Schweigaard

Tidligere roller:

Statsminister og revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet

03.04.1884–26.06.1884

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Finansminister og konstituert justisminister

Justis- og politidepartementet - Christian Selmers ministerium

26.03.1884–03.04.1884

Finansminister

Finans- og tolldepartementet - Christian Selmers ministerium

15.09.1883–03.04.1884

Statsråd i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Selmers ministerium

15.09.1882–15.09.1883

Revisjonsminister - også konstituert justisminister til 15.11.1881

Revisjonsdepartementet - Christian Selmers ministerium

26.09.1881–15.09.1882

Statsråd i interimsregjeringen

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Interimsregjeringen i Stockholm 1881

16.09.1881–26.09.1881

Statsråd i interimsregjeringen

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Selmers ministerium

16.09.1881–26.09.1881

Revisjonsminister

Revisjonsdepartementet - Christian Selmers ministerium

22.12.1880–16.09.1881