Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet

3. april 1884–26. juni 1884

Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet (April-ministeriet) ble utnevnt i statsråd 3. april 1884, med virkning fra samme dag. Det overtok etter Christian Selmers ministerium, etter at seks av statsrådene der ved riksrett var blitt fradømt sine embeter fordi de hadde frarådet kong Oscar II å sanksjonere Stortingets vedtak om at statsrådene skulle ha adgang til Stortingets møter.

Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet hadde navn etter statsminister Christian H. Schweigaard og den norske statsministeren i Stockholm, Carl Otto Løvenskiold.

31. mai 1884 søkte statsminister Christian Schweigaard avskjed for seg og sitt ministerium, på grunn av Venstres press  for å gjøre regjeringsmakten avhengig av Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i statsråd 26. juni 1884, med virkning fra samme dag. Samtidig ble Johan Sverdrups regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt. Denne regjeringen var den første i Norge som var avhengig av støtte fra et flertall i Stortinget. Regjeringen representerte Venstre.

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Kristiania
Statssekretær Halfdan Lehmann

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Hans Schlytter

Om regjeringen

Statsminister:
Christian Homann Schweigaard
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise

Regjeringspolitikere