Johan Sverdrups regjering

26. juni 1884–13. juli 1889

Venstre (V) og Høyre (H)

Antall regjeringsmedlemmer:

26.06.1884   9
13.07.1889 10

 

Statsministre
Sverdrup, Johan, hypotekbankdirektør. Statsminister og sjef for Marinedepartementet og Revisjonsdepartementet. Sjef for Marinedepartementet 16. juli 1884, sjef også for Armédepartementet 30. april 1885, sjef for Forsvarsdepartementet 1. september 1885.

Richter, Ole Jørgensen, generalkonsul. Statsminister i Stockholm. Avskjed 6. juni 1888.

Stang, Hans Georg Jacob, statsråd. Konstituert statsminister i Stockholm 6. juni 1888, utnevnt 15. juni 1888. Sjef for Justisdepartementet til 28. juni 1888 og 1.-28. august 1888.


Statsråder
Blix, Elias
, professor. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1885, sjef for Kirkedepartementet 1. november 1886. Avskjed 24. februar 1888.

Stang, Hans Georg Jacob, byrettsassessor. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Indredepartementet august 1885, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1886, uten portefølje september 1887, sjef for Justisdepartementet november 1887, konstituert statsminister i Stockholm 6. juni 1888, utnevnt 15. juni 1888.

Daae, Ludvig, sorenskriver. Statsråd og sjef for Armédepartementet. Avskjed 30. april 1885.

Sverdrup, Jacob Liv Rosted, sogneprest. Statsråd og medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Kirkedepartementet august 1885, sjef også for Revisjonsdepartementet juli 1886, sjef for Revisjonsdepartementet 1. november 1886, sjef også for Kirkedepartementet 24. februar 1888, sjef for Kirkedepartementet 5. mars 1888.

Sørenssen, Aimar August, sorenskriver. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1887, sjef for Arbeidsdepartementet 17. februar 1888, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 5. mars 1888. Avskjed 1. august 1888.

Arctander, Sofus Anton Birger, lensmann. Statsråd og sjef for Indredepartementet. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1885, sjef for Indredepartementet august 1886. Avskjed 17. februar 1888.

Haugland, Baard Madsen, handelsmann. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. Permittert 1. april 1888, sjef for Finansdepartementet 1. juni 1888, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1888.

Kildal, Birger, grosserer. Statsråd 16. juli 1884, sjef for Revisjonsdepartementet. Sjef også for Postdepartementet 1. mai-1. oktober 1885, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm august 1886, sjef for Justisdepartementet og Arbeidsdepartementet september 1887, sjef for Arbeidsdepartementet november 1887. Avskjed 17. februar 1888.

Astrup, Hans Rasmus, grosserer. Statsråd 3. august 1885, sjef for Arbeidsdepartementet 1. september 1885. Medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm september 1887. Avskjed 17. februar 1888.

Dahl, Walter Scott, sorenskriver. Statsråd 5. mars 1888, sjef for Indredepartementet. Sjef også for Justisdepartementet 28. juni-1. august 1888, sjef for Justisdepartementet 15. september 1888.

Jacobsen, Oscar, driftsbestyrer. Statsråd 5. mars 1888, sjef for Arbeidsdepartementet. Sjef også for Indredepartementet 28. august-15. september 1888.

Liestøl, Lars Knutson, lensmann. Statsråd 5. mars 1888, sjef for Revisjonsdepartementet. Sjef også for Indredepartementet september -29. desember 1888. Avskjed 23. februar 1889.

Schjøtt, Peder Olrog, professor. Statsråd 13. mars 1888, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm. Sjef for Indredepartementet august 1888, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm 28. august 1888, sjef for Revisjonsdepartementet 23. februar 1889, sjef også for Finansdepartementet 1. mai-6. juni 1889.

Olsen, Olaj Johan, ekspedisjonssekretær. Konstituert statsråd 1. april 1888, sjef for Finansdepartementet til 1. juni 1888. Statsråd 13. juli 1888, sjef for Finansdepartementet 16. juli 1888, også sjef for Justisdepartementet 28. august-15. september 1888, permittert 1. mai-8. juli 1889.

Thilesen, Georg August, overrettssakfører. Statsråd 29. desember 1888, sjef for Indredepartementet.

Liljedahl, Edvard Appoloniussen, lærer og kirkesanger. Statsråd 6. mars 1889, medlem av Statsrådsavdelingen i Stockholm.

Bull, Edvard Hagerup, ekspedisjonssekretær. Konstituert statsråd 6. juni-8. juli 1889, sjef for Finansdepartementet.


Statsrådsbevegelser i Sverdrups regjering 1884-1889:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1884      
16.07.1884 Revisjon Johan Sverdrup Birger Kildal
- inn i regjering
1885 Departement Ut av departement Inn i departement
30.04.1885 Armé Ludvig Daae
- ut av regjering
Johan Sverdrup
01.05.1885 Post   Birger Kildal
xx.08.1885 Stockholm Jacob Stang Elias Blix
xx.08.1885 Stockholm Jacob Sverdrup Sofus Arctander
xx.08.1885 Kirke- og
undervisning
Elias Blix Jacob Sverdrup
xx.08.1885 Indre Sofus Arctander Jacob Stang
01.09.1885 Marine Johan Sverdrup  
01.09.1885 Arbeid   Hans R. Astrup
- inn i regjering
03.08.1885
01.10.1885 Post Birger Kildal  
1886 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.07.1886 Revisjon Birger Kildal Jacob Sverdrup
xx.08.1886 Stockholm Elias Blix Jacob Stang
xx.08.1886 Stockholm Sofus Arctander Birger Kildal
01.11.1886 Kirke- og
undervisning
Jacob Sverdrup Elias Blix
xx.08.1886 Indre Jacob Stang Sofus Arctander
1887 Departement Ut av departement Inn i departement
xx.09.1887 Stockholm Jacob Stang Hans R. Astrup
xx.09.1887 Stockholm Birger Kildal Aimar Sørenssen
xx.09.1887 Justis Aimar Sørenssen Birger Kildal
xx.09.1887 Arbeid Hans R. Astrup Birger Kildal
xx.11.1887 Justis Birger Kildal Jacob Stang
1888 Departement Ut av departement Inn i departement
17.02.1888 Stockholm Aimar Sørenssen  
17.02.1888 Stockholm Hans R. Astrup
- ut av regjering
 
17.02.1888 Arbeid Birger Kildal Aimar Sørenssen
- konstituert
17.02.1888 Indre Sofus Arctander
- ut av regjering
 
24.02.1888 Kirke- og
undervisning
Elias Blix
- ut av regjering
Jacob Sverdrup
05.03.1888 Stockholm   Aimar Sørenssen
05.03.1888 Revisjon Jacob Sverdrup Lars K. Liestøl
- inn i regjering
05.03.1888 Arbeid Aimar Sørenssen
- konstituert
Oscar Jacobsen
- inn i regjering
05.03.1888 Indre   Walter S. Dahl
- inn i regjering
13.03.1888 Stockholm   Peder O. Schjøtt
- inn i regjering
01.04.1888 Finans Baard M. Haugland
- permisjon
Olai J. Olsen
- inn i regjering,
konstituert
01.06.1888 Finans Olaj J. Olsen
- konstituert,
ut av regjering
Baard M. Haugland
06.06.1888 Statsminister
i Stockholm
Ole J. Richter
- ut av regjering
Jacob Stang
- konstituert
15.06.1888 Statsminister
i Stockholm
  Jacob Stang
- utnevnt
28.06.1888 Justis Jacob Stang Walter S. Dahl
- konstituert
16.07.1888 Finans Baard M. Haugland Olaj J. Olsen
- inn i regjering,
utnevnt
13.07.1888
01.08.1888 Stockholm Aimar Sørenssen
- ut av regjeirng
 
01.08.1888 Justis Walter S. Dahl
- konstituert
Jacob Stang
- konstituert
xx.08.1888 Indre Walter S. Dahl Peder O. Schjøtt
22.08.1888 Stockholm   Baard M. Haugland
28.08.1888 Justis Jacob Stang
- konstituert
Olaj J. Olsen
- konstituert
28.08.1888 Indre Peder O. Schjøtt Oscar Jacobsen
- konstituert
15.09.1888 Indre Oscar Jacobsen
- konstituert
Lars K. Liestøl
15.09.1888 Justis Olaj J. Olsen
- konstituert
Walter S. Dahl
29.12.1888 Indre Lars K. Liestøl Georg A. Thilesen
- inn i regjering
1889 Departement Ut av departement Inn i departement
23.02.1889 Stockholm Peder O. Schjøtt  
23.02.1889 Revisjon Lars K. Liestøl
- ut av regjering
Peder O. Schjøtt
06.03.1889 Stockholm   Edvard A. Liljedahl
- inn i regjering
01.05.1889 Finans Olaj J. Olsen
- permisjon
Peder O. Schjøtt
- konstituert
06.06.1889 Finans Peder O. Schjøtt
- konstituert
Edvard H. Bull
- inn i regjering,
konstituert
08.07.1889 Finans Edvard H. Bull
- konstituert,
ut av regjering
Olaj J. Olsen


Statssekretær
Lehmann, Halfdan
, statssekretær.


Ekspedisjonssekretær i Stockholm
Schlytter, Hans
, ekspedisjonssekretær.


Sekretær hos den norske regjerings formann
Ingstad, Carl Ludvig Christopher
, sekretær. Avskjed 31. januar 1886.

Collett, William, fullmektig. Sekretær 1887. Avskjed 1889.I statsråd 12. juli 1889 søkte Johan Sverdrups regjering avskjed, etter at regjeringen hadde fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget etter Venstres splittelse og problemer med å sikre regjeringens parlamentariske basis. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i samme statsråd, med virkning fra 13. juli 1889. Samtidig ble Emil Stangs (første) regjering utnevnt, med virkning fra 13. juli 1889. 

Til toppen