Johan Sverdrups regjering

26. juni 1884–13. juli 1889

Venstre (V) og Høyre (H)

Johan Sverdrups regjering ble utnevnt av kong Oscar II i statsråd 26. juni 1884, med virkning fra samme dag. Den overtok etter Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet, etter at dette hadde søkt avskjed på grunn av Venstres press for å gjøre regjeringsmakten avhengig av Stortinget. Sverdrups regjering var den første i Norge som var avhengig av støtte fra et flertall i Stortinget. Den representerte Venstre.

I statsråd 12. juli 1889 søkte Johan Sverdrups regjering avskjed, etter at regjeringen hadde fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget etter Venstres splittelse. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Oscar II i samme statsråd, med virkning fra 13. juli 1889. Samtidig ble Emil Stangs første regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt. 

Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.

Statsrådssekretær i denne perioden:

I Kristiania
Statssekretær Halfdan Lehmann

I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Hans Schlytter

Om regjeringen

Statsminister:
Johan Sverdrup (V)
Parlamentarisk grunnlag:
Koalisjonsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter mistillitsvotum
Partier i regjering:
Venstre (V), Det Moderate Venstre (MODVNSTR), Frisinnede Venstre (FRIVNSTR) og Høyre (H)

Regjeringspolitikere