Edvard Hagerup Bull

Tidligere roller:

Finansminister (H)

Finans- og tolldepartementet - Otto B. Halvorsens første regjering

21.06.1920–22.06.1920

Finansminister (H)

Finans- og tolldepartementet - Christian Michelsens regjering

27.11.1905–07.11.1906

Justisminister (H)

Justis- og politidepartementet - Christian Michelsens regjering

07.06.1905–27.11.1905

Statsråd i Stockholm (H)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Christian Michelsens regjering

11.03.1905–07.06.1905

Sammen med statsminister Jørgen Løvland og statsråd Harald Bothner utgjorde statsråd Edvard Hagerup Bull Den norske statsrådsavdelingen i Stockholm inntil den ble avviklet fra 7. juni 1905.

Konstituert finansminister (H)

Finans- og tolldepartementet - Johan Sverdrups regjering

06.06.1889–08.07.1889