Otto B. Halvorsens første regjering

21. juni 1920–22. juni 1921

Høyre (H)

 

 Antall regjeringsmedlemmer:

21.06.1920 10
22.06.1921 10


Statsminister
Halvorsen, Otto Bahr, høyesterettsadvokat. Statsminister og sjef for Justisdepartementet. (H)


Utenriksminister
Michelet, Christian Fredrik, høyesterettsadvokat. Utenriksminister. (H)


Statsråder
Bull, Edvard Hagerup
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. (H)

Jahren, Gunder Anton Johannesen, direktør. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. (H)

Jensen, Nils Riddervold, lektor. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. (H)

Wefring, Karl Wilhelm, overlege. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (FrV)

Klingenberg, Odd Sverressøn, høyesterettsadvokat. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. (H)

Holmboe, Johan Henrik Rye, konsul. Statsråd og sjef for Provianteringsdepartementet. (FrV)

Middelthon, Cornelius, konsul. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. (H)

Bruun, Gerdt Henrik Meyer, fabrikkeier. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. (H)


Statsrådsbevegelser i Halvorsens første regjering 1920-1921:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
    Ingen Ingen


Statssekretær
Hesselberg, Nils Otto
, statssekretær. Avskjed 1. oktober 1920.

Fürst, Hans Severin, høyesterettsassessor. Statssekretær 1. oktober 1920.


I statsråd 18. juni 1921 søkte Otto B. Halvorsens (første) regjering avskjed, etter at statsministeren hadde stilt kabinettspørsmål på en skolepolitisk sak og fått flertall mot seg i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i  statsråd 21. juni 1921, med virkning fra 22. juni 1921 kl. 12.00. Samtidig ble Otto Blehrs andre regjering utnevnt, med virkning fra 22. juni 1921 kl. 12.00.

Til toppen