Otto B. Halvorsens første regjering

21. juni 1920–22. juni 1921

Høyre (H)

Otto B. Halvorsens første regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 19. juni 1920, med virkning fra 21. juni 1920 kl. 12.00. Den overtok etter Gunnar Knudsens andre regjering, etter at denne ikke hadde fått støtte i Stortinget for en stram økonomisk politikk.

I statsråd 18. juni 1921 søkte Otto B. Halvorsens (første) regjering avskjed, etter at statsministeren hadde stilt kabinettspørsmål på en sak om skolepolitikk og fått flertall mot seg i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i  statsråd 21. juni 1921, med virkning fra 22. juni 1921 kl. 12.00. Samtidig ble Otto Blehrs andre regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statssekretær Nils Otto Hesselberg, til 1. oktober 1920
Statssekretær Hans Severin Fürst, fra 1. oktober 1920

Om regjeringen

Statsminister:
Otto Bahr Halvorsen (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Ettpartiregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Høyre (H) og Frisinnede Venstre (FRIVNSTR)

Regjeringspolitikere