Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Handelsdepartementet (av 1916) (Departementet for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri) (1916–1947)

1. oktober 1916 ble Handelsdepartementet (Departementet for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri) opprettet. Det fikk overført saker fra flere departementer. Fra Sosialdepartementet (av 1913) ble blant annet innenlandsk handel, markeder, børser, håndverk, mål og vekt, industrisaker, saltvannsfiske, bergverk og endel saker vedrørende statlig eiendom overført. Fra Justis- og politidepartementet ble endel revisjonssaker, ildsfarlighetslovgivningen og Finnmark brennevinskasse overført. Fra Finans- og tolldepartementet ble Kongsberg sølvverk og myntverksted overført. Fra Arbeidsdepartementet (av 1885) ble blant annet Poststyrelsen, statsstøttet skipsfart og telegraf- og telefonvesenet overført. Fra Kirke- og undervisningsdepartementet ble fattig- og omstreifervesenet overført.

25. april 1919 ble fiskeriforsyningssakene overført fra Provianteringsdepartementet.

30. april 1920 ble ingeniør-, statistikk- og personalsaker overført fra det nedlagte Industriforsyningsdepartementet.

1. september 1920 ble Havnevesenets administrasjon overført fra Arbeidsdepartementet.

1. oktober 1939 ble kriselovsaker overført fra Handelsdepartementet til det nyopprettede Forsyningsdepartementet.

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London og under okkupasjonsmaktens ulovlige ledelse i Oslo. 22. april 1940 ble skipsfartssakene overført fra Handelsdepartementet til Forsyningsdepartementet. 1. oktober 1942 ble Handelsdepartementets handelsavdeling overført til Forsyningsdepartementet.

Under okkupasjonsstyret i Oslo ble Handelsdepartementet NS og Forsyningsdepartementet NS 1. april 1943 slått sammen til Næringsdepartementet NS

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940. Samtidig ble losvesenet overført fra Forsvarsdepartementet, Skipsfartsdirektoratet fra det nedlagte Skipsfartsdepartementet. Kommunikasjonsdirektoratet ble overført fra Handelsdepartementet til Arbeidsdepartementet.

5. november 1945 ble fiskerisakene lagt til en egen statsråd i departementet. 1. juli 1946 ble fiskerisakene overført til det nyopprettede Fiskeridepartementet. Handelsdepartementets fulle navn ble nå forkortet til Handelsdepartementet (Departementet for handel, sjøfart og industri).

6. desember 1947 fikk Handelsdepartementet (av 1916) navnet endret til Industridepartementet (Departementet for industri, håndverk og skipsfart).

Regjeringspolitikere

Til toppen