Johan Ludwig Mowinckel

Tidligere roller:

Konsultativ statsråd - regjeringsrepresentant i Stockholm (V)

05.06.1940–05.06.1942

På grunn av Nazi-Tysklands angrep på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at konge og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen ble etablert i Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Konsultativ statsråd (V)

Utenriksdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

22.04.1940–05.06.1942

Statsminister og utenriksminister (V)

Utenriksdepartementet - Johan Mowinckels tredje regjering

03.03.1933–20.03.1935

Fra ansvaret som Norges statsminister i juli 1873 ble flyttet fra Stockholm til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo), var hovedregelen at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Ordningen tok slutt i oktober 1939, da statsministeren ble fritatt fra å være sjef for et departement. Siden da er statsministerens sekretariat Statsministerens kontor.

Statsminister og utenriksminister (V)

Utenriksdepartementet - Johan Mowinckels andre regjering

15.02.1928–12.05.1931

Statsminister og utenriksminister (V)

Utenriksdepartementet - Johan Mowinckels første regjering

25.07.1924–05.03.1926

Utenriksminister - også konstituert handelsminister til 20.10.1922 (V)

Utenriksdepartementet - Otto Blehrs andre regjering

31.05.1922–06.03.1923

Handelsminister - også konstituert utenriksminister fra 31.05.1922 (V)

Handelsdepartementet (av 1916) - Otto Blehrs andre regjering

22.06.1921–20.10.1922