Johan Mowinckels første regjering

25. juli 1924–5. mars 1926

Venstre (V)

Johan L. Mowinckels første regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 25. juli 1924, med virkning fra kl. 13.30 samme dag. Den overtok etter Abraham Berges regjering, etter at denne ikke hadde fått tilstrekkelig støtte i Stortinget for alkoholforbudet.

I statsråd 1. mars 1926 søkte Mowinckels første regjering avskjed, etter å ha fått flertall mot seg i Stortinget i spørsmålet om økonomiske innstramninger. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 4. mars 1926, med virkning fra 5. mars 1926 kl. 12.00. Samtidig ble Ivar Lykkes regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statssekretær Hans Severin Fürst, til 1. oktober 1925
Konstituert statssekretær Nicolai Leganger, 1. oktober 1925-1. januar 1926
Statsrådssekretær Nicolai Leganger, fra 1. januar 1926

Om regjeringen

Statsminister:
Johan Ludwig Mowinckel (V)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Venstre (V)

Regjeringspolitikere