Johan Mowinckels første regjering

25. juli 1924–5. mars 1926

Venstre (V)

Johan L. Mowinckels første regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 25. juli 1924, med virkning fra kl. 13.30 samme dag. Den overtok etter Abraham Berges regjering, etter at denne ikke hadde fått tilstrekkelig støtte i Stortinget for alkoholforbudet.

I statsråd 1. mars 1926 søkte Mowinckels første regjering avskjed, etter å ha fått flertall mot seg i Stortinget i spørsmålet om økonomiske innstramninger. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 4. mars 1926, med virkning fra 5. mars 1926 kl. 12.00. Samtidig ble Ivar Lykkes regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Antall regjeringsmedlemmer:

 25.07.1924  9
 05.03.1926  9

 

Statsminister
Mowinckel, Johan Ludwig, tidligere utenriksminister. Statsminister og utenriksminister.

 

Utenriksminister
Mowinckel, Johan Ludwig, tidligere utenriksminister. Statsminister og utenriksminister.

 

Statsråder
Berg, Paal Olav, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Justisdepartementet.

Five, Haakon Martin, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Mjelde, Ole Monsen, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet.

Oftedal, Lars, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet.

Holmboe, Arnold, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet.

Tveiten, Ivar Petterson, gårdbruker. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet.

Jacobsen, Rolf, sorenskriver. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Meling, Lars Olai, skipsreder. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Mowinckels første regjering 1924-1926:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
    Ingen Ingen

 

Statssekretær
- tittelen endret til statsrådsekretær 1. januar 1926
Fürst, Hans Severin, statssekretær. I embetet til sin død 1. oktober 1925.

Leganger, Nicolai Franciscus, byråsjef. Konstituert statssekretær 1. oktober 1925. Statsrådsekretær 1. januar 1926.

 

I statsråd 1. mars 1926 søkte Mowinckels (første) regjering avskjed, etter å ha fått flertall mot seg i Stortinget i spørsmålet om økonomisk innstramning. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 4. mars 1926, med virkning fra 5. mars 1926 kl. 12.00. Samtidig ble Ivar Lykkes regjering utnevnt, med virkning fra 5. mars 1926 kl. 12.00.

Til toppen