Ivar Lykkes regjering

5. mars 1926–28. januar 1928

Høyre (H)

Antall regjeringsmedlemmer:

05.03.1926 9
28.01.1928 8

 

Statsminister
Lykke, Ivar
, kjøpmann. Statsminister og utenriksminister. (H)

 

Utenriksminister
Lykke, Ivar
, kjøpmann. Statsminister og utenriksminister. (H)

 

Statsråder
Konow, Fredrik Ludvig
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finansdepartementet. (FrV)

Wefring, Karl Wilhelm, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 26. juli 1926. (FrV)

Venger, Anders, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Arbeidsdepartementet. Avskjed 26. juli 1926. (H)

Christensen, Ingolf Elster, fylkesmann. Statsråd og sjef for Justisdepartementet. Sjef for Forsvarsdepartementet 26. juli 1926. (H)

Magelssen, Wilhelm Christian, domprost. Statsråd og sjef for Kirkedepartementet. Avskjed 25. desember 1927. (H)

Morell, Peter Andreas Amundsen, gårdbruker. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. (H)

Bærøe, Ole Ludvig, landbruksskolebestyrer. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. Sjef også for Kirkedepartementet 25. desember 1927. (H)

Robertson, Charles, grosserer. Statsråd og sjef for Handelsdepartementet. (H)

Øyen, Knud Iversen, fylkesmann. Statsråd 26. juli 1926, sjef for Justisdepartementet. (H)

Darre-Jenssen, Worm Hirsch, overingeniør. Statsråd 26. juli 1926, sjef for Arbeidsdepartementet. (H)

 

Statsrådsbevegelser i Lykkes regjering 1926-1928

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1926      
26.07.1926 Forsvar Karl W. Wefring
- ut av regjering
Ingolf E. Christensen
26.07.1926 Arbeid Anders Venger
- ut av regjering
Worm Darre-Jenssen
- inn i regjering
26.07.1926 Justis Ingolf E. Christensen Knud I. Øyen
- inn i regjering
1927 Departement Ut av departement Inn i departement
25.12.1927 Kirke- og
undervisning
Wilhelm Chr. Magelssen
- ut av regjering
Ole L. Bærøe
- konstituert

 

Statsrådsekretær
Leganger, Nicolai Franciscus
, statsrådsekretær.

 

I statsråd 20. januar 1928 søkte Ivar Lykkes regjering avskjed, etter at valget 17. oktober 1927 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 27. januar 1928, med virkning fra 28. januar 1928 kl. 12.00. Samtidig ble Christopher Hornsruds regjering utnevnt, med virkning fra 28. januar 1928 kl. 12.00.

Til toppen