Ivar Lykkes regjering

5. mars 1926–28. januar 1928

Høyre (H)

Ivar Lykkes regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 4. mars 1926, med virkning fra 5. mars 1926 kl. 12.00. Den overtok etter Johan L. Mowinckels første regjering, etter at denne hadde fått flertall mot seg i Stortinget i spørsmålet om økonomiske innstramninger.

I statsråd 20. januar 1928 søkte Ivar Lykkes regjering avskjed, etter at valget 17. oktober 1927 ikke hadde gitt regjeringen tilstrekkelig støtte i Stortinget. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Haakon VII i statsråd 27. januar 1928, med virkning fra 28. januar 1928 kl. 12.00. Samtidig ble Christopher Hornsruds regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statsrådssekretær Nicolai Leganger

Om regjeringen

Statsminister:
Ivar Lykke (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Skifte etter valg
Partier i regjering:
Høyre (H) og Frisinnede Venstre (FRIVNSTR)

Regjeringspolitikere