Sosialdepartementet (av 1916) (1916–1993)

1. oktober 1916 fikk Sosialdepartementet (av 1913) sitt fulle navn forkortet til Sosialdepartementet (Departementet for sosiale saker), oppført her som Sosialdepartementet (av 1916). En rekke saksområder ble overført til det nyopprettede Handelsdepartementet (av 1916):  innenlandsk handel, markeder, børser, håndverk, mål og vekt, industri, saltvannsfiske, bergverk og endel andre saker vedrørende statlig eiendom.

20. april 1917 ble pensjonskassen og enkekassen overført til Sosialdepartementet (av 1916) fra Finans- og tolldepartementet.

1. oktober 1922 ble prisreguleringssaker overført til Sosialdepartementet (av 1916) fra det nedlagte Provianteringsdepartementet.

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS). Sosialdepartementet (av 1916) NS i Oslo ble ikke organisatorisk endret i krigsårene.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940.

20. desember 1948 ble endel saker overført fra Sosialdepartementet (av 1916) til det nyopprettede Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948).

1. august 1955 ble familie- og forbrukersakene lagt til en egen statsråd i Sosialdepartementet (av 1916). 21. desember 1956 ble disse sakene overført til det nyopprettede Familie- og forbrukerdepartementet (av 1956).

4. september 1992 ble ansvaret for helsesakene lagt til en egen statsråd i Sosialdepartementet (av 1916).

8. november 1993 fikk Sosialdepartementet (av 1916) navnet endret til Sosial- og helsedepartementet.

Regjeringspolitikere