Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sosialdepartementet (1916–1993)

Navnet Sosialdepartementet med forenklet fullt navn Departementet for sosiale saker, ble tatt i bruk 1. oktober 1916, ved at en rekke saksområder ble overført til det nyopprettede Handels- og sjøfartsdepartementet:  innenlandsk handel, markeder, børser, håndverk, mål og vekt, industri, saltvannsfiske, bergverk og endel andre saker vedrørende statlig eiendom. Hovedtyngden av Sosialdepartementets saksområder hadde linjer tilbake via Handelsdepartementet (av 1903), Justis- og politidepartementet, Finans-, handels- og tolldepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Indredepartementet, 1. Departement (kirke- og undervisningssaker), 3. Departement (politisaker), 4. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (finanssaker), til 2. Departement (innenrikssaker), 4. Departement (handels- og tollsaker) og 5. Departement (økonomiske saker) som alle ble opprettet 2. mars 1814. 20. april 1917 ble pensjonskassen og enkekassen overført fra finans- og tolldepartementet til Sosialdepartementet. 1. oktober 1922 ble prisreguleringssaker overført fra det nedlagte Provianteringsdepartementet til Sosialdepartementet. I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet. Embetet som konsultativ statsråd i Sosialdepartementet ble opprettet 25. juni 1945. 18. mai 1948 ble embetet nedlagt og sakene tilbakeført til sosialministeren. 20. desember 1948 ble endel saker overført fra Sosialdepartementet til det nyopprettede Kommunal- og arbeidsdepartementet. 1. august 1955 ble familie- og forbrukersakene lagt til en egen statsråd i departementet. 21. desember 1956 ble dette saksområdet skilt ut og lagt til det nyopprettede Familie- og forbrukerdepartementet. 4. september 1992 ble ansvaret for helsesakene i Sosialdepartementet lagt til en egen statsråd i departementet. 8. november 1993 ble Sosialdepartementets navn endret til Sosial- og helsedepartementet.

Regjeringspolitikere

Til toppen