Per Nyhus

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Ryste, Ruth Anlaug

Sosialdepartementet (av 1916) - Odvar Nordlis regjering

23.01.1978–08.10.1979