Ruth Anlaug Ryste

Tidligere roller:

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Odvar Nordlis regjering

15.01.1976–08.10.1979

Personlig sekretær (A)

for statsråd Sagør, Odd

Forbruker- og administrasjonsdepartementet - Trygve Brattelis andre regjering

01.11.1973–03.11.1974