Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forbruker- og administrasjonsdepartementet (1972–1990)

Navnet Forbruker- og administrasjonsdepartementet ble tatt i bruk 8. mai 1972, ved at Familie- og forbrukerdepartementets navn ble endret, og sentraladministrasjonssaker ble overført fra det nedlagte Lønns- og prisdepartementet. Hovedtyngden av Forbruker- og administrasjonsdepartementets saksområde hadde linjer tilbake via Familie- og forbrukerdepartementet, Lønns- og prisdepartementet, Sosialdepartementet, Finans- og tolldepartementet og Justis- og politidepartementet, til Indredepartementet som ble opprettet 1. januar 1846. 1. januar 1990 ble Forbruker- og administrasjonsdepartementets navn tilbakeført til Familie- og forbrukerdepartementet. Administrasjonssakene ble overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, mens departementet fikk overført saker fra Sosialdepartementet, Justis- og politidepartementet, Kommunaldepartementet og Miljøverndepartementet. Embetet som statsråd for administrasjonssaker i Forbruker- og administrasjonsdepartementet ble opprettet 2. november 1989. 1. januar 1990 ble embetet omgjort til statsråd og sjef for det nyopprettede Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og sakene overført dit.

Regjeringspolitikere

Til toppen