Inger Louise Valle

Tidligere roller:

Kommunal- og arbeidsminister (A)

Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) - Odvar Nordlis regjering

08.10.1979–03.10.1980

Justisminister (A)

Justis- og politidepartementet - Odvar Nordlis regjering

15.01.1976–08.10.1979

Justisminister (A)

Justis- og politidepartementet - Trygve Brattelis andre regjering

16.10.1973–15.01.1976

Forbruker og administrasjonsminister (A)

Forbruker- og administrasjonsdepartementet - Trygve Brattelis første regjering

08.05.1972–18.10.1972

Familie- og forbrukerminister (A)

Familie- og forbrukerdepartementet (av 1956) - Trygve Brattelis første regjering

17.03.1971–08.05.1972

08.05.1972 ble Familie- og forbrukerdepartementets navn endret til Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Saker vedrørende sentraladministrasjonen ble overført fra det nedlagte Lønns- og prisdepartementet.