Trygve Brattelis første regjering

17. mars 1971–18. oktober 1972

Arbeiderpartiet (A)

Trygve Brattelis første regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 16. mars 1971, med virkning fra 17. mars 1971 kl. 12.00. Den overtok etter Per Bortens regjering, på grunn av intern uenighet i denne regjeringen om Norges forhold til De europeiske fellesskap (EF). 

I statsråd 7. oktober 1972 søkte Trygve Brattelis første regjering avskjed, etter at folkeavstemningen om norsk medlemskap i De europeiske fellesskap (EF), 25. september 1972, hadde gitt flertall mot medlemskap. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 17. oktober 1972, med virkning fra 18. oktober 1972 kl. 12.00. Samtidig ble Lars Korvalds regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Ekspedisjonssjef Finn Midtskaug

Om regjeringen

Statsminister:
Trygve Bratteli (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere