Trygve Brattelis første regjering

17. mars 1971–18. oktober 1972

Arbeiderpartiet (A)

Trygve Brattelis første regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 16. mars 1971, med virkning fra 17. mars 1971 kl. 12.00. Den overtok etter Per Bortens regjering, på grunn av intern uenighet i denne regjeringen om Norges forhold til De europeiske fellesskap (EF). 

I statsråd 7. oktober 1972 søkte Trygve Brattelis første regjering avskjed, etter at folkeavstemningen om norsk medlemskap i De europeiske fellesskap (EF), 25. september 1972, hadde gitt flertall mot medlemskap. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 17. oktober 1972, med virkning fra 18. oktober 1972 kl. 12.00. Samtidig ble Lars Korvalds regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

 

Antall regjeringsmedlemmer:

17.03.1971 15
18.10.1972 15


Antall statssekretærer og personlige sekretærer:

17.03.1971  -
26.03.1971 17
18.10.1972 25


Antall menn/kvinner i regjeringen:

17.03.1971 14 menn - 1 kvinne
18.10.1972 14 menn - 1 kvinne


Statsminister
Bratteli, Trygve Martin, tidligere statsråd. Statsminister.


Utenriksminister
Cappelen, Andreas Zeier
, tidligere statsråd. Utenriksminister.


Statsråder
Gjærevoll, Olav
, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Lønns- og prisdepartementet. Sjef for Miljøverndepartementet 8. mai 1972.

Berrefjord, Oddvar, lagdommer. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet.

Treholt, Thorstein, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Lied, Finn, direktør. Statsråd og sjef for Industridepartementet. Permittert 24. september-4. november 1971.

Højdahl, Odd, kartellformann. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet.

Valle, Inger Louise, avdelingsleder. Statsråd og sjef for Familie- og forbrukerdepartementet. Sjef for Forbruker- og administrasjonsdepartementet 8. mai 1972.

Christiansen, Ragnar, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet.

Kleppe, Per Andreas, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet. Ansvar også for samordning av nordiske samarbeidsspørsmål. Også sjef for Industridepartementet 24. september-4. november 1971.

Hoem, Knut, administrerende direktør. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet. Avskjed 24. januar 1972.

Nordli, Odvar, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Gjerde, Bjartmar Alv, sjefssekretær. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet.

Fostervoll, Alv Jacob, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Steen, Reiulf, gruppesekretær. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet.

Andersen, Magnus Kristoffer, tidligere statsråd. Statsråd 24. januar 1972, sjef for Fiskeridepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Brattelis første regjering 1971-1972:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1971      
24.09.1971 Industri Finn Lied
- permisjon
Per Kleppe
- konstituert
04.11.1971 Industri Per Kleppe
- konstituert
Finn Lied
1972 Departement Ut av departement Inn i departement
24.01.1972 Fiskeri Knut Hoem
- ut av regjering
Magnus Andersen
- inn i regjering
08.05.1972 Lønn- og pris Olav Gjærevoll  
08.05.1972 Miljøvern   Olav Gjærevoll

 

Statssekretærer
Fuglerud, Oluf
, informasjonssekretær. Statssekretær 19. mars 1971, Statsministerens kontor.

Lie, Arne Gunnar Stein, kontorsjef. Statssekretær 19. mars 1971, Statsministerens kontor.

Stoltenberg, Thorvald, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 19. mars 1971, Utenriksdepartementet.

Sand, Ulf Oscar, konsulent. Statssekretær 19. mars 1971, Lønns- og prisdepartementet. Forbruker- og administrasjonsdepartementet 8. mai 1972.

Solberg, Hans, herredsagronom. Statssekretær 19. mars 1971, Landbruksdepartementet.

Johnsen, Arve, salgssjef. Statssekretær 19. mars 1971, Industridepartementet.

Mork, Torbjørn, assisterende overlege. Statssekretær 19. mars 1971, Sosialdepartementet.

Bjerke, Juul, forsker. Statssekretær 19. mars 1971, Finans- og tolldepartementet.

Aune, Leif Jørgen, finansrådmann. Statssekretær 19. mars 1971, Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Ellingsgård, Kåre, administrerende direktør. Statssekretær 19. mars 1971, Samferdselsdepartementet. Avskjed 22. august 1971.

Ribu, Erik Andreas, tidligere statssekretær. Statssekretær 26. mars 1971, Handels- og skipsfartsdepartementet. Avskjed 31. august 1972.

Bråten, Elsa Rastad, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 26. mars 1971, Justis- og politidepartementet .

Himle, Erik, tidligere statsråd. Statssekretær 19. april 1971, Statsministerens kontor. Permittert 6. juli 1972.

Østvold, Hans Christian Ingemann, skoledirektør. Statssekretær 19. april 1971, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Olsen, Sven, sekretær. Statssekretær 26. april 1971, Fiskeridepartementet. Avskjed 24. januar 1972.

Frogner, Sverre, tidligere personlig sekretær. Statssekretær 26. april 1971, Forsvarsdepartementet.

Aasland, Lasse, kontorsjef. Statssekretær 1. september 1971, Samferdselsdepartementet.

Gjerde, Herlof, kommunalsekretær. Statssekretær 31. januar 1972, Fiskeridepartementet.

Carlsen, Olav Sigurd, LO-sekretær. Statssekretær 15. mai 1972, Miljøverndepartementet

Kristensen, Kjell Thorbjørn, gruppesekretær. Konstituert statssekretær 7. august 1972, Statsministerens kontor. Avskjed 30. september 1972.


Personlige sekretærer
Eggesvik, Per Th.
, konsulent. Personlig sekretær 22. mars 1971, Familie- og forbrukerdepartementet. Forbruker- og administrasjonsdepartementet 8. mai 1972.

Aamo, Bjørn Skogstad, konsulent. Personlig sekretær 23. mars 1971, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Permittert 17. januar-10. april 1972.

Arnesen, Arne, byråsjef. Personlig sekretær 24, mars 1971, Utenriksdepartementet.

Buer, Lars Andreas, konsulent. Personlig sekretær 26. mars 1971, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Nordbø, Eldrid, konsulent. Personlig sekretær 29. mars 1971, Sosialdepartementet. Avskjed 31. desember 1971.

Sæther, Rolf, førsteamanuensis. Personlig sekretær 21. mai 1971, Landbruksdepartementet. Avskjed 31. juli 1972.

Lien, Rolf, byråsjef. Personlig sekretær 21. juni 1971, Justis- og politidepartementet.

Dankertsen, Kjell, byråsjef. Personlig sekretær 20. september 1971, Samferdselsdepartementet.

Jamholt, Tone Bratteli, konsulent. Personlig sekretær 1. januar 1972, Sosialdepartementet. Permittert 13. august 1972.

Røed, Helge, konsulent. Personlig sekretær 17. januar 1972, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Lønns- og prisdepartementet 10. april 1972. Miljøverndepartementet 8. mai 1972.

Tresselt, Dag Egil Sandal, byråsjef. Personlig sekretær 1. april 1972, Handels- og skipsfartsdepartementet.


Statsrådsekretær
(ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor)
Midtskaug, Finn Nidarø, ekspedisjonssjef og statsrådsekretær.

 

I statsråd 7. oktober 1972 søkte Trygve Brattelis (første) regjering avskjed, etter å ha folkeavstemningen om norsk medlemskap i De europeiske fellesskap (EF), 25. september 1972, hadde gitt flertall mot medlemskap. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 17. oktober 1972, med virkning fra 18. oktober 1972 kl. 12.00. Samtidig ble Lars Korvalds regjering utnevnt, med virkning fra 18. oktober 1972 kl. 12.00.

Til toppen