Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Foredrag på Forsvarets Høyskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Foredrag ved avslutningen av 17. normalkurs.
Forsvarets Høyskole, Oslo, 10. mai 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv