Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Hilsningstale på Nordkalottkonferansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsningstale på Nordkalottkonferansen.
Tromsø, 18. august 1972.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv