Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Valgkampforedrag i Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Valgkampforedrag.
Trondheim, 13. september 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv