Miljøverndepartementet (1972–2014)

Miljøverndepartementet ble opprettet 8. mai 1972. Distriktsplansaker ble overført fra Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948), vann-, avløps- og røykskadesaker fra Industridepartementet (av 1955) og Norges Geografiske Oppmåling og Sjøkartverket fra Samferdselsdepartementet. Miljøverndepartementet overtok også ansvaret for blant annet Direktoratet for jakt, vilstell og ferskvannsfiske og Statens viltundersøkelser.

16. oktober 2013 ble ansvaret for regionale plansaker i Miljøverndepartementet lagt til sjefen for Kommunal- og regionaldepartementet. 1. januar 2014 ble disse sakene overført til Kommunal- og regionaldepartementet, som nå fikk navnet endret til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klima- og skogsaker ble overført til Miljøverndepartementet fra Utenriksdepartementet. Miljøverndepartementet fikk nå navnet endret til Klima- og miljødepartementet.

Regjeringspolitikere