Børge Brende

Tidligere roller:

EØS- og EU-minister (H)

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

28.12.2013–22.01.2014

Ansvar for EØS- og EU-saker.

Utenriksminister (H)

Utenriksdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–20.10.2017

Utenriksministeren har ansvar for norsk utenrikspolitikk, arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver. Utenrikstjenesten omfatter 99 utenriksstasjoner - ambassader, faste delegasjoner og generalkonsulater.

Nærings- og handelsminister (H)

Nærings- og handelsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–17.10.2005

Miljøvernminister (H)

Miljøverndepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–18.06.2004