Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utenriksdepartementet (1905–)

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Utenriksdepartementet ble opprettet 1. desember 1905, etter at Handelsdepartements utenriksavdeling hadde fungert som utenriksdepartement siden 15. juni 1905. Bakgrunnen var at Stortinget 7. juni 1905 erklærte personalunionen med Sverige for oppløst. Utenriksdepartementets saksområde har linjer tilbake til det felles svensk-norske Utrikesdepartementet i Stockholm i unionstiden 1814-1905, og til prins/kong Christian Frederiks sekretariat i 1814. 1. juli 1913 ble sjøfartssaker overført til Utenriksdepartementet fra Handelsdepartementet. 1. oktober 1916 ble sjøfartssaker overført fra Utenriksdepartementet til det nyooprettede Handelsdepartementet. I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. Utenriksdepartementet eksisterte ikke som eget departement i Oslo. En kjerne av embets- og tjenestemenn fortsatte som utenriksavdeling i et nyopprettet innenriksdepartementet i Oslo. Saker ble også overført til Handelsdepartementet, et nyopprettet Sjøfartsdepartement og et nyopprettet Kultur- og folkeopplysningsdepartement - alle i Oslo. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo gjenopprettet. 27. september 1974 ble ansvaret for havretts- og fiskerigrensesaker lagt til en egen statsråd i Utenriksdepartementet. 1. januar 1979 ble Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker nedlagt, og sakene overført til utenriksministeren. 17. juni 1983 ble ansvaret for utviklingshjelp lagt til en egen statsråd i Utenriksdepartementet. 1. januar 1984 ble Sekretariatet for utviklingshjelp nedlagt og sakene overført til det nyopprettede Departementet for utviklingshjelp. 1. januar 1988 ble Handels- og skipsfartsdepartementet nedlagt og sakene overført til en egen statsråd i Utenriksdepartementet. 1. januar 1990 ble utviklingshjelpsakene tilbakeført til en egen statsråd i Utenriksdepartementet, fra det nedlagte Departementet for utviklingshjelp. 1. januar 1997 ble handels- og skipsfartssakene overført fra Utenriksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet. 16. oktober 2013 ble ordningen med en egen statsråd for utviklingssaker avviklet. 16. desember 2015 ble embetet som statsråd for EØS- og EU-saker overført til Utenriksdepartementet, etter at det siden 16. oktober 2013 hadde ligget hos statsråden ved Statsministerens kontor. 17. januar 2018 ble embetet som statsråd for utviklingssaker i Utenriksdepartementet gjenopprettet.

Regjeringspolitikere

Til toppen