Utenriksdepartementet (1905–)

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Utenriksdepartementet ble opprettet 1. desember 1905, etter at utenriksavdelingen i Handelsdepartement (av 1903) hadde fungert som utenriksdepartement siden 15. juni 1905.

I unionstiden 1814-1905 lå ansvaret for utenrikssakene i det svensk-norske Utrikesdepartementet i Stockholm. I perioden 2. mars 1814-27. november 1814 lå ansvaret i prins/kong Christian Frederiks sekretariat i Christiania (Oslo).

1. juli 1913 ble sjøfartssakene overført til Utenriksdepartementet fra Handelsdepartementet (av 1903).

1. oktober 1916 ble sjøfartssakene overført fra Utenriksdepartementet til det nye Handelsdepartementet (av 1916).

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS).

Utenriksdepartementet eksisterte ikke som eget departement i Oslo under krigen. Noen UD-ansatte i Oslo fortsatte som utenriksavdeling i Innenriksdepartementet NS. Saker ble også overført til Handelsdepartementet (av 1916) NS, Sjøfartsdepartementet NS og Kultur- og folkeopplysningsdepartementet NS.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940.

27. september 1974 ble ansvaret for havretts- og fiskerigrensesaker lagt til en egen statsråd i Utenriksdepartementet. 1. januar 1979 ble denne ordningen opphevet.

17. juni 1983 ble ansvaret for utviklingshjelpsaker lagt til en egen statsråd i Utenriksdepartementet. 1. januar 1984 ble disse sakene overført til Departementet for utviklingshjelp.

1. januar 1988 ble Handels- og skipsfartsdepartementet nedlagt og sakene overført til en egen statsråd i Utenriksdepartementet.

1. januar 1990 ble Departementet for utviklingshjelp nedlagt og sakene overført til en egen statsråd i Utenriksdepartementet.

1. januar 1997 ble handels- og skipsfartssakene overført fra en egen statsråd i Utenriksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

16. oktober 2013 ble ordningen med en egen statsråd i Utenriksdepartementet for utviklingssaker, avviklet.

16. oktober 2013 ble ansvaret for EØS- og EU-sakene i Utenriksdepartementet lagt til en egen statsråd ved Statsministerens kontor. 16. desember 2015 ble disse sakene overført til en egen statsråd i Utenriksdepartementet.

17. januar 2018 ble ordningen med en egen statsråd for EU- og EØS-saker avviklet. Ansvaret for utviklingssaker ble nå lagt til en egen statsråd i departementet.

Regjeringspolitikere