Einar Gerhardsens fjerde regjering

25. september 1963–12. oktober 1965

Arbeiderpartiet (A)

Antall regjeringsmedlemmer:

25.09.1963 15
12.10.1965 15


Antall statssekretærer og personlige sekretærer:

25.09.1963   7
27.09.1963   9
12.10.1965 17


Antall menn/kvinner i regjeringen:

25.09.1963 14 menn - 1 kvinne
12.10.1965 14 menn - 1 kvinne


Statsminister
Gerhardsen, Einar Henry, tidligere statsminister. Statsminister.


Utenriksminister
Lange, Halvard Manthey, tidligere utenriksminister. Utenriksminister.


Statsråder
Lie, Trygve Halvdan, tidligere utenriksminister. Statsråd og sjef for Industridepartementet. Permittert 19. oktober-10. november 1963. Sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet 20. januar 1964.

Gundersen, Oscar Christian, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. Også stedfortreder for utenriksministeren 27. september 1963.

Bratteli, Trygve Martin, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. Avskjed 20. januar 1964.

Harlem, Gudmund, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet.

Bjerkholt, Aase Ingerid Nathalie, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Familie- og forbrukerdepartementet.

Haugland, Jens, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Cappelen, Andreas Zeier, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet.

Sivertsen, Helge, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet.

Trasti, Karl, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Lønns- og prisdepartementet. Sjef for Industridepartementet 20. januar 1964.

Gjærevoll, Olav, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet.

Himle, Erik, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet. Sjef for Samferdselsdepartementet 20. januar 1964.

Granli, Leif, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet.

Andersen, Magnus Kristoffer, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet.

Norstrand, Idar Olav, avdelingsdirektør. Statsråd 20. januar 1964, sjef for Lønns- og prisdepartementet.


Statsrådsbevegelser i Gerhardsens fjerde regjering 1963-1965:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1963      
19.10.1963 Industri Trygve Lie
- permisjon
 
10.11.1963 Industri   Trygve Lie
1964 Departement Ut av departement Inn i departement
20.01.1964 Industri Trygve Lie Karl Trasti
20.01.1964 Samferdsel Trygve Bratteli
- ut av regjering
Erik Himle
20.01.1964 Lønn- og pris Karl Trasti Idar Norstrand
- inn i regjering
20.01.1964 Handel- og
skipsfart
Erik Himle Trygve Lie

  

Statssekretærer
Solumsmoen, Olaf
, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Juel, Dagfin, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor.

Aabrek, Kjell Gjøstein, tidligere statssekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. Permittert 25. september 1965.

Skadsem, Enevald, tidligere statssekretær. Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 24. januar 1965.

Skau, Bjørn, tidligere statssekretær. Statssekretær, Sosialdepartementet.

Melien, Reidar Alfred, konsulent. Statssekretær 27. september 1963, Industridepartementet.

Ulveseth, Ingvald Johan, kommuneingeniør. Statssekretær 1. januar 1964, Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 31.juli 1965.

Boyesen, Jens Mogens, tidligere statssekretær. Statssekretær 15. januar 1964, Utenriksdepartementet.

Ribu, Erik Andreas, handelsråd. Statssekretær 1. februar 1964, Samferdselsdepartementet.

Hoem, Trygve, fiskerisjef. Statssekretær 1. februar 1964, Fiskeridepartementet.

Dragland, Per, cand oecon. Statssekretær 10. februar 1964, Finans- og tolldepartementet.

Øksnes, OskarIngemann, fylkeslandbrukssjef. Statssekretær 1. juni 1964, Landbruksdepartementet.

Andenæs, Tønnes Madsson, forlegger. Statssekretær 15. januar 1965, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Sjetne, Brynjulv, fylkeskontorsjef. Statssekretær 1. august 1965, Kommunal- og arbeidsdepartementet.


Personlige sekretærer
Vibe, Kjeld, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær, Utenriksdepartementet. Avskjed 11. desember 1964.

Bråten, Elsa Rastad, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær, Familie- og forbrukerdepartementet.

Smeland, Sverre, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 27. september 1963, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Frogner, Sverre, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 12. oktober 1963, Lønns- og prisdepartementet.

Haugen, Jakob, konsulent II. Personlig sekretær 1. februar 1964,Landbruksdepartementet.

Mosbakk, Kurt Malvin, konsulent. Personlig sekretær 26. februar 1964, Forsvarsdepartementet.

Frydenlund, Knut, tidligere personlig sekretær. Personlig sekretær 12. desember 1964, Utenriksdepartementet. Permittert mars 1965.

Stoltenberg, Thorvald, førstekonsulent. Fungerende personlig sekretær mars 1965, Utenriksdepartementet.


Statsrådsekretær
Østern, Leif Martin
, statsrådsekretær.

 

I statsråd 11. oktober 1965 søkte Einar Gerhardsens fjerde regjering avskjed, etter at valget 13. september 1965 hadde gitt flertall på Stortinget for skifte av regjering. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 12. oktober 1965, med virkning fra 12. oktober 1965 kl. 12.00. Samtidig ble Per Bortens regjering utnevnt, med virkning fra 12. oktober 1965 kl. 12.00.

Til toppen