Aase Bjerkholt

Tidligere roller:

Familie- og forbrukerminister (A)

Familie- og forbrukerdepartementet (av 1956) - Einar Gerhardsens fjerde regjering

25.09.1963–12.10.1965

Familie- og forbrukerminister og konstituert sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens tredje regjering

30.12.1962–04.02.1963

Familie- og forbrukerminister (A)

Familie- og forbrukerdepartementet (av 1956) - Einar Gerhardsens tredje regjering

21.12.1956–28.08.1963

Konsultativ statsråd for familie- og forbrukersaker (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Einar Gerhardsens tredje regjering

01.08.1955–21.12.1956

01.08.1955 ble ansvaret for familie- og forbrukersaker i Sosialdepartementet lagt til en egen statsråd i departementet. 21.12.1956 ble dise sakene overført til det nyopprettede Familie- og forbrukerdepartementet.