Einar Gerhardsens tredje regjering

22. januar 1955–28. august 1963

Arbeiderpartiet (A)

Einar Gerhardsens tredje regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 21. januar 1955, med virkning fra 22. januar 1955 kl. 12.00. Den overtok etter Oscar Torps regjering, fordi Arbeiderpartiet ønsket å skifte statsminister.

I foretrede for kong Olav V 24. august 1963 innleverte statsminister Einar Gerhardsen avskjedssøknad for sin tredje regjering, etter at regjeringen hadde fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget i saken om gruvelulykken i Kings Bay på Svalbard. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 27. august 1963, med virkning fra 28. august 1963 kl. 12.00. Samtidig ble John Lyngs regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Antall regjeringsmedlemmer:

22.01.1955 13
28.08.1963 15


Antall statssekretærer og personlige sekretærer:

22.01.1955   9
28.08.1963 12


Antall menn/kvinner i regjeringen:

22.01.1955 12 menn - 1 kvinne
28.08.1963 14 menn - 1 kvinne


Statsminister
Gerhardsen, Einar Henry, tidligere statsminister. Statsminister.


Utenriksminister
Lange, Halvard Manthey
, utenriksminister. Utenriksminister. Permittert 23. august -15. oktober 1957. Permittert medio desember 1960-27. februar 1961.

Skaug, Arne, statsråd. Konstituert utenriksminister 23. august-15. oktober 1957. Konstituert utenriksminister medio desember 1960-27. februar 1961.


Statsråder
Hauge, Jens Christian
. statsråd. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. Avskjed 1. november 1955.

Olsen, Johan Ulrik, statsråd. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. Avskjed 1. september 1958.

Handal, Nils Kristoffer, statsråd. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. Avskjed 18. februar 1961.

Seweriin, Rakel, statsråd. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. Avskjed 1. august 1955.

Bergersen, Birger Martin, statsråd. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 23. april 1960.

Sjaastad, Gustav Adolf, statsråd. Statsråd og sjef for Industridepartementet. Avskjed 9. april 1959.

Meisdalshagen, Olav, tidligere statsråd. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. Avskjed 14. mai 1956.

Skaug, Arne, tidligere statssekretær. Statsråd og sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet, også utenriksministerens stedfortreder. Konstituert utenriksminister 23. august-15. oktober 1957. Konstituert utenriksminister medio desember 1960-27. februar 1961. Permittert 5.-19. august 1961. Avskjed 13. januar 1962.

Lysø, Nils Kristian, generalsekretær. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet..

Varmann, Kolbjørn Sigurd Verner, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. Avskjed 23. april 1960.

Lid, Mons, fylkesmann. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet. Avskjed 28. desember 1956.

Harlem, Gudmund, overlege. Statsråd 1. august 1955, sjef for Sosialdepartementet. Sjef for Forsvarsdepartementet 18. februar 1961.

Bråthen, Gunnar, arbeidsdirektør. Statsråd 1. august 1955, sjef for Lønns- og prisdepartementet. Avskjed 9. april 1959.

Bjerkholt, Aase Ingerid Nathalie, sekretær. Konsultativ statsråd 1. august 1955, familie- og forbrukersaker i Sosialdepartementet. Sjef for Familie- og forbrukerdepartementet 21. desember 1956, sjef også for Sosialdepartementet 30. desember 1962-4. februar 1963.

Haugland, Jens, stortingsrepresentant. Statsråd 1. november 1955, sjef for Justis- og politidepartementet.

Løbak, Harald Johan, stortingsrepresentant. Statsråd 14. mai 1956, sjef for Landbruksdepartementet. Avskjed 23. april 1960.

Bratteli, Trygve Martin, tidligere statsråd. Statsråd 28. desember 1956, sjef for Finans- og tolldepartementet. Sjef for Samferdselsdepartementet 23. april 1960, sjef også for Finans- og tolldepartementet 5. januar-19. februar 1962.

Cappelen, Andreas Zeier, finansrådmann. Statsråd 1. september 1958, sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. Sjef for Finans- og tolldepartementet 4. februar 1963.

Holler, Kjell Torbjørn, kontorleder. Statsråd 9. april 1959, sjef for Industridepartementet. Avskjed 4. juli 1963.

Bøe, Gunnar, tidligere statssekretær. Statsråd 9. april 1959, sjef for Lønns- og prisdepartementet. Avskjed 1. september 1962.

Sivertsen, Helge, tidligere statssekretær. Statsråd 23. april 1960, sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet.

Wøhni, Einar Joachim, lærer. Statsråd 23. april 1960, sjef for Landbruksdepartementet.

Bjerve, Petter Jacob, direktør. Statsråd 23. april 1960, sjef for Finans- og tolldepartementet. Permisjon 5. januar-19. februar 1962. Avskjed 4. februar 1963.

Bruvik, Olav, forbundsformann. Statsråd 18. februar 1961, sjef for Sosialdepartementet. I embetet til sin død 30. desember 1962.

Gundersen, Oscar Christian, tidligere statsråd. Statsråd 13. januar 1962, sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet. Også utenriksministerens stedfortreder 19. januar 1962.

Trasti, Karl, tidligere statssekretær. Statsråd 1. september 1962, sjef for Lønns- og prisdepartementet.

Skogly, Oskar, stortingsrepresentant. Statsråd 4. februar 1963, sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Gjærevoll, Olav, professor. Statsråd 4. februar 1963, sjef for Sosialdepartementet.

Lie, Trygve Halvdan, tidligere utenriksminister. Statsråd 4. juli 1963, sjef for Industridepartementet.

 

Statsrådsbevegelser i Gerhardsens tredje regjering 1955-1963:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
1955      
01.08.1955 Sosial Rakel Seweriin
- ut av regjering
Gudmund Harlem
- inn i regjering
01.08.1955 Familie- og
forbrukersaker
  Aase Bjerkholt
- inn i regjering,
konsultativ
01.08.1955 Lønn- og pris   Gunnar Bråthen
- inn i regjering
01.11.1955 Justis Jens Chr. Hauge
- ut av regjering
Jens Haugland
- inn i regjering
1956 Departement Ut av departement Inn i departement
14.05.1956 Landbruk Olav Meisdalshagen
- ut av regjering
Harald Løbak
- inn i regjering
21.12.1956 Familie- og
forbrukersaker
Aase Bjerkholt
- konsultativ
 
21.12.1956 Familie- og
forbruker
  Aase Bjerkholt
28.12.1956 Finans- og toll Mons Lid
- ut av regjering
Trygve Bratteli
- inn i regjering
1957 Departement Ut av departement Inn i departement
23.08.1957 Utenriks Halvard Lange
- permisjon
Arne Skaug
- konstituert
15.10.1957 Utenriks Arne Skaug
- konstituert
Halvard Lange
1958 Departement Ut av departement Inn i departement
01.09.1958 Kommunal-
og arbeid 
Ulrik Olsen
- ut av regjering
Andreas Cappelen
- inn i regjering
1959 Departement Ut av departement Inn i departement
09.04.1959 Industri Gustav Sjaastad
- ut av regjering
Kjell Holler
- inn i regjering
09.04.1959 Lønn- og pris Gunnar Bråthen
- ut av regjering

Gunnar Bøe
- inn i regjering

1960 Departement Ut av departement Inn i departement
23.04.1960 Kirke- og
undervisning
Birger Bergersen
- ut av regjering
Helge Sivertsen
- inn i regjering
23.04.1960 Samferdsel Kolbjørn Varmann
- ut av regjering
Trygve Bratteli
23.04.1960 Landbruk Harald Løbak
- ut av regjering
Einar Wøhni
- inn i regjering
23.04.1960 Finans- og toll Trygve Bratteli Petter Jakob Bjerve
- inn i regjering
15.12.1960 Utenriks Halvard Lange
- permisjon
Arne Skaug
- konstituert
1961 Departement Ut av departement Inn i departement
18.02.1961 Forsvar Nils Handal
- ut av regjering
Gudmund Harlem
18.02.1961 Sosial Gudmund Harlem Olav Bruvik
- inn i regjering
27.02.1961 Utenriks Arne Skaug
- konstituert
Halvard Lange
1962 Departement Ut av departement Inn i departement
05.01.1962 Finans Petter Jakob Bjerve
- permisjon
Trygve Bratteli
- konstituert
13.01.1962 Handel- og
skipsfart
Arne Skaug
- ut av regjering
Oscar Chr. Gundersen
- inn i regjering
19.02.1962 Finans- og toll Trygve Bratteli
- konstituert
Petter Jakob Bjerve
01.09.1962 Lønn- og pris Gunnar Bøe
- ut av regjering
Karl Trasti
- inn i regjering
30.12.1962 Sosial Olav Bruvik
- død
Aase Bjerkholt
- konstituert
1963 Departement Ut av departement Inn i departement
04.02.1963 Sosial Aase Bjerkholt
- konstituert
Olav Gjærevoll
- inn i regjering
04.02.1963 Kommunal-
og arbeid
Anderas Cappelen Oskar Skogly
- inn i regjering
04.02.1963 Finans- og toll Petter Jakob Bjerve
- ut av regjering
Andreas Cappelen
04.07.1963 Industri Kjell Holler
- ut av regjering
Trygve Lie
- inn i regjering

  

Sekretærer ved Statsministerens kontor
- tittelen endret til statssekretærer 6. januar 1956
Solumsmoen, Olaf, pressesjef. Pressesjef. Statssekretær 6. januar 1956, Statsministerens kontor.

Guldvog, Arnfinn, statsministersekretær. Statsministersekretær. Ekspedisjonssjef 6. januar 1956, Statsministerens kontor.

Knudsen, Kai Birger, tidligere statsråd. Statsministersekretær 23. januar 1955. Avskjed 31. desember 1955.

Kvam, Oddvar Schirmer, førstesekretær. Statsministersekretær (vikar) 1955-1956. 


Statssekretærer
Bryn, Dag Ramsøy, statssekretær. Statssekretær, Utenriksdepartementet. Avskjed 30. april 1958.

Sivertsen, Helge, statssekretær. Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet. Avskjed 1. desember 1956.

Gøthe, Odd Christian, statssekretær. Statssekretær, Industridepartementet. Avskjed 31. august 1958.

Treholt, Thorstein, statssekretær. Statssekretær, Landbruksdepartementet. Avskjed 1. september 1957.

Grønaas, Olaf Marcelius, statssekretær. Statssekretær, Fiskeridepartementet. Avskjed 4. mai 1960.

Trasti, Karl, gruppesekretær. Statssekretær, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 28. desember 1956.

Nielsen, Sivert Andreas, ekspedisjonssjef. Statssekretær 1. august 1955, Forsvarsdepartementet. Avskjed 31. juli 1958.

Solumsmoen, Olaf, pressesjef. Statssekretær 6. januar 1956, Statsministerens kontor.

Juel, Dagfin, underdirektør. Statssekretær 1. april 1956, Statsministerens kontor.

Bojer, Halvard Lange, underdirektør. Statssekretær 1. september 1956, Samferdselsdepartementet. Avskjed 1. mai 1960.

Kleppe, Per Andreas, sekretær. Statssekretær 25. februar 1957, Finans- og tolldepartementet. Avskjed 1. mars 1962.

Aabrek, Kjell Gjøstein, lektor. Statssekretær 1. januar 1958, Statsministerens kontor.

Himle, Erik, ekspedisjonssjef. Statssekretær 1. juli 1958, Forsvarsdepartementet.
Avskjed 17. februar 1961.

Engen, Hans, ambassadør. Statssekretær 1. august 1958, Utenriksdepartementet.

Bryhni, Finn Wilhelm, inspektør. Statssekretær 15. juni 1960, Fiskeridepartementet. Avskjed 5. januar 1962.

Nordén, Robert Fredrik, forskningsleder. Statssekretær 15. august 1960, Samferdselsdepartementet. Avskjed 6. januar 1961.

Skadsem, Enevald, personlig sekretær. Statssekretær 2. september 1960, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Skau, Bjørn, personlig sekretær. Statssekretær 15. desember 1961, Sosialdepartementet.

Himle, Erik, tidligere statssekretær. Statssekretær 1. januar 1962, Samferdselsdepartementet.


Personlige sekretærer
Skadsem, Enevald
, byråsjef. Personlig sekretær 17. oktober 1955, Kirke- og undervisningsdepartementet. Statssekretær samme sted 2. september 1960.

Greve, Tim, førstesekretær. Personlig sekretær 1. januar 1956, Utenriksdepartementet. Avskjed 26. mars 1960.

Løberg, Arne, sekretær I. Personlig sekretær 1. januar 1956, Landbruksdepartementet. Avskjed 31. desember 1958.

Hansen, Rolf Arthur, sekretær. Personlig sekretær 1. februar 1956, Sosialdepartementet. Avskjed 16. februar 1959.

Børke, Hilderid Folkestad, kontorfullmektig. Personlig sekretær 1. januar 1959, Landbruksdepartementet. Avskjed 1. mai 1960.

Skau, Bjørn, konsulent. Personlig sekretær 15. april 1959, Sosialdepartementet. Statssekretær samme sted 15. desember 1961.

Bråten, Elsa Rastad, redaktør. Personlig sekretær 1. august 1959, Familie- og forbrukerdepartementet.

Frydenlund, Knut, førstesekretær. Personlig sekretær 26. mars 1960, Utenriksdepartementet. Avskjed 1. oktober 1962.

Smeland, Sverre, sekretær. Personlig sekretær 1. november 1960, Kirke- og undervisningsdepartementet.

Sande, Hermod, sekretær. Personlig sekretær 1. november 1960, Landbruksdepartementet. Avskjed 1. februar 1963.

Frogner, Sverre, kontorsjef. Personlig sekretær 1. september 1962, Lønns- og prisdepartementet.

Vibe, Kjeld, konsulent I. Personlig sekretær 1. oktober 1962, Utenriksdepartementet.

Bakke, Olav, konsulent. Personlig sekretær 1. februar 1963, Landbruksdepartementet.


Statsrådsekretær
Østern, Leif Martin, statsrådsekretær.

 

I foretrede for kong Olav V 24. august 1963 innleverte statsminister Einar Gerhardsen sin tredje regjerings avskjedssøknad, etter at regjeringen hadde fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget i saken om gruvelulykken i Kings Bay på Svalbard. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 27. august 1963, med virkning fra 28. august 1963 kl. 12.00. Samtidig ble John Lyngs regjering utnevnt, med virkning fra 28. august 1963 kl. 12.00.

Til toppen