Einar Gerhardsens tredje regjering

22. januar 1955–28. august 1963

Arbeiderpartiet (A)

Einar Gerhardsens tredje regjering ble utnevnt av kong Haakon VII i statsråd 21. januar 1955, med virkning fra 22. januar 1955 kl. 12.00. Den overtok etter Oscar Torps regjering, fordi Arbeiderpartiet ønsket å skifte statsminister.

I foretrede for kong Olav V 24. august 1963 innleverte statsminister Einar Gerhardsen avskjedssøknad for sin tredje regjering, etter at regjeringen hadde fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget i saken om gruvelulykken i Kings Bay på Svalbard. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 27. august 1963, med virkning fra 28. august 1963 kl. 12.00. Samtidig ble John Lyngs regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statsrådssekretær Leif M. Østern

Om regjeringen

Statsminister:
Einar Gerhardsen (A)
Parlamentarisk grunnlag:
Ettpartiregjering
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Arbeiderpartiet (A)

Regjeringspolitikere