Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Kong Olav Vs trontale 1959-1960 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs trontale 1959-1960 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 104. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Aase Bjerkholt.
Stortinget, 2. oktober 1959.

Kilde: www.stortinget.no