Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Kong Olav Vs edsavleggelse,  trontale 1958 og melding om rikets tilstand 1957

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs edsavleggelsetrontale 1958 og melding om rikets tilstand 1957 (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte Det 102. ordentlige Storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Aase Bjerkholt.
Stortinget, 20. januar 1958.

Kilde:  www.stortinget.no