Historisk arkiv

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1962

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1962 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 106. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 29. juni 1962.

Kilde: www.stortinget.no