Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av kommentar til "regjeringsstorm" 1963

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av kommentar til "regjeringsstorm".
Odda faglige samorganisasjon, 19. juli 1963.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no