Historisk arkiv

Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets andre avslutning 1959

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets andre avslutning 1959 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 103. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 27. juni 1959.

Kilde: www.stortinget.no