Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av utenrikspolitisk foredrag i Arbeiderpartiets landsstyre 1956

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av utenrikspolitisk foredrag i Arbeiderpartiets landsstyre 1956.
Klekken Turisthotell, Ringerike, 24. oktober 1956.

Kilde: Virksomme Ord, www.uib.no