Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Innlegg i EEC-debatt 1963

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i EEC-debatt 1963.
Stortinget, 13. februar 1963.

Kilde: www.stortinget.no