Historisk arkiv

Statsminister Einar Gerhardsen

Utdrag av middagstale til Nordmannsforbundet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Gerhardsen III

Utgiver: Statsministerens kontor

Utdrag av middagstale ved Nordmannsforbundets 50-årsjubileum.
Regjeringsmiddag, Akershus slott, Oslo, 22. februar 1957.

Kilde: Olaf Solumsmoen og Olav Larssen:
Med Einar Gerhardsen gjennom 20 år, Oslo 1967, www.nb.no