Familie- og forbrukerdepartementet (av 1956) (1956–1972)

Familie- og forbrukerdepartementet ble opprettet 21. desember 1956. Det er oppført her som Familie- og forbrukerdepartementet (av 1956). Familie- og forbrukersakene ble overført fra en egen statsråd i Sosialdepartementet (av 1916).

8. mai 1972 fikk Familie- og forbrukerdepartementet (av 1956) navnet endret til Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Administrasjonssakene ble overført fra det nedlagte Lønns- og prisdepartementet.

Regjeringspolitikere