John Lyngs regjering

28. august 1963–25. september 1963

Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Senterpartiet (Sp)

Antall regjeringsmedlemmer:

28.08.1963 15
25.09.1963 15


Antall statssekretærer og personlige sekretærer:

28.08.1963 10
25.09.1963 10


Antall menn/kvinner i regjeringen:

28.08.1963 14 menn - 1 kvinne
25.09.1963 14 menn - 1 kvinne


Statsminister
Lyng, John (Johan) Daniel Fürstenberg, stortingsrepresentant. Statsminister. (H)


Utenriksminister
Wikborg, Erling
, høyesterettsadvokat. Utenriksminister. (KrF)


Statsråder
Myrvoll, Ole
, professor. Statsråd og sjef for Lønns- og prisdepartementet. (V)

Koren, Petter Mørch, byrettsdommer. Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet. (KrF)

Bondevik, Kjell, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Sosialdepartementet. (KrF)

Kortner, Olaf Erling, lektor. Statsråd og sjef for Kirke- og undervisningsdepartementet. (V)

Lyngstad, Bjarne, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Kommunal- og arbeidsdepartementet. (V)

Grønn-Hagen, Karen, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Familie- og forbrukerdepartementet. (Sp)

Borgen, Hans, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet. (Sp)

Onarheim, Onar Selmer, direktør. Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet. (H)

Leiro, Lars, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet. (Sp)

Kyllingmark, Håkon Olai, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet. (H)

Meland, Kaare, direktør. Statsråd og sjef for Industridepartementet. (H)

Vårvik, Dagfinn, redaktør. Statsråd og sjef for Finans- og tolldepartementet. (Sp)

Willoch, Kåre Isaachsen, stortingsrepresentant. Statsråd og sjef for Handels- og skipsfartsdepartementet. Også utenriksministerens stedfortreder 31. august 1963. (H)


Statsrådsbevegelser i Lyngs regjering 1963:

Dato Departement Ut av departement Inn i departement
    Ingen Ingen


Statssekretærer

Thyness, Paul, gruppesekretær. Statssekretær, Statsministerens kontor. (H)

Johansen, Ivar, journalist. Statssekretær, Statsministerens kontor. (V)

Torsvik, Tomas, journalist. Statssekretær, Utenriksdepartementet. (KrF)

Holøs, Odd Steinar, redaktør. Statssekretær, Sosialdepartementet. (KrF)

Lerheim, Magne, kontorsjef. Statssekretær, Kirke- og undervisningsdepartementet (V)

Dyring, Teddy, skogkonsulent. Statssekretær, Landbruksdepartementet. (Sp)

Unneberg, Bjørn, kontorsjef. Statssekretær, Samferdselsdepartementet (Sp)

Lund, Arne Gunnar, oberstløytnant. Statssekretær, Forsvarsdepartementet. (H)

Schøyen, Torkild Wilhelm, ingeniør. Statssekretær, Industridepartementet. (H)


Personlige sekretærer
Vibe, Kjeld, personlig sekretær. Personlig sekretær, Utenriksdepartementet.


Statsrådsekretær
Østern, Leif Martin
, statsrådsekretær.

 

I statsråd 21. september 1963 søkte John Lyngs regjering avskjed, etter at avstemningene over tiltredelseserklæringen viste at regjeringen ikke hadde parlamentarisk grunnlag. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 25. september 1963, med virkning fra 25. september 1963 kl. 12.00. Samtidig ble Einar Gerhardsens fjerde regjering utnevnt, med virkning fra 25. september 1963 kl. 12.00.

Til toppen