John Lyngs regjering

28. august 1963–25. september 1963

Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF), Venstre (V) og Senterpartiet (Sp)

John Lyngs regjering ble utnevnt av kong Olav V i statsråd 27. august 1963, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Den overtok etter Einar Gerhardsens tredje regjering, etter at den hadde fått mistillitsvotum mot seg i Stortinget i saken om gruveulykken i Kings Bay på Svalbard.

I statsråd 21. september 1963 søkte John Lyngs regjering avskjed, etter at avstemningene over tiltredelseserklæringen hadde vist at regjeringen ikke hadde parlamentarisk grunnlag. Avskjedssøknaden ble innvilget av kong Olav V i statsråd 25. september 1963, med virkning fra kl. 12.00 samme dag. Samtidig ble Einar Gerhardsens fjerde regjering utnevnt, med virkning fra samme tidspunkt.

Statsrådssekretær i denne perioden:
Statsrådssekretær Leif M. Østern

Om regjeringen

Statsminister:
John Lyng (H)
Parlamentarisk grunnlag:
Mindretallsregjering
Tiltredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Fratredelsesgrunn:
Regjeringskrise
Partier i regjering:
Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF), Senterpartiet (Sp) og Venstre (V)

Regjeringspolitikere